A KÉSZ rövid bemutatása

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (rövidített neve: KÉSZ) a tagjai által létrehozott, önkormányzattal rendelkező társadalmi egyesület. Megalakulása óta országos szervezetté nőtte ki magát, központi irodát működtet, nyilvántartott tagsággal rendelkezik és céljai elérésére szervezi tagjai tevékenységét. Tevékenységének alapja az evangélium tanúságtevő megélése, amit részletesen az alapszabály I.4.§-a fejt ki.
Az új tagokat szeretettel várjuk sorainkba.

 

 

A KÉSZ országos központjának címe:
Budapest 1016 Aladár u. 17. fszt. 4.
Telefon/ fax: (06-1) 328-0164, 328-0165
E-mail: iroda@keesz.hu