Folyóiratunkról

JEL

A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének folyóirata a XXVI. évfolyamához érkezett. Tekintélyes múlttal rendelkező sajtótermékünk létrehozója, néhai Csanád Béla elnök úr felismerte, hogy nemcsak együvé kell terelni a keresztény életfelfogást valló értelmiséget, hanem fórumot is kell biztosítani számukra: hangot kell kapnia a konzervatív értékrendet képviselőknek, a keresztény és nemzeti elkötelezettségű tollforgatóknak, képzőművészeknek.
Spirituális és kulturális folyóirat – e két jelző került az önmagában is figyelemreméltó JEL név alá útmutatóul, megjelölve azokat az ösvényeket, amelyekre ráléphetünk, ha belelapozunk a folyóiratba.

A spirituális írások lényegében utak Isten felé. Óhatatlanul a misztika gyakorlata tűnik fel előttünk. Csakhogy a jelenben az élet felgyorsult, a belső misztikus élményből táplálkozó lelki mag sokszor gyenge. Meditációra, elvonulásra szinte nincs is idő: a társadalom tagjaként eleget kell tennünk az előttünk tornyosuló kötelességeknek. Különböző korszakok követik egymást, de a spirituális alapelvek nem változnak. Mostani rohanó világunkban is kell lennie olyan útnak, amely mindenki számára megközelíthető. Többek között ennek megleléséhez akarunk hozzájárulni folyóiratunkkal.

Kulturális életünk és közéleti szerepvállalásunk tükrözése a másik fontos feladatunk. A tudomány és a bölcselet egy-egy szeletét akarjuk megragadni és megörökíteni a váltakozva, ám rendszeresen megjelenő filozófiai, teológiai és a természettudomány körébe tartozó tanulmányokkal. Rovataink (Fórum,  Arcok, vallomások, Lélekemelő, Szemle, Szóvá tesszük) lehetőséget adnak arra, hogy hírt adjunk olyan kulturális és társadalmi eseményekről, amelyekről a KÉSZ-nek véleményt kell formálnia és sok esetben kritikusan nyilatkoznia kell, mert mélyen érintik értékrendünket vagy nemzetünket.

Kissé szűkre szabott szépirodalmi oldalainkon azoknak a költőknek és íróknak a hangját hallhattuk, akik világnézeti elkötelezettségük vagy választott témáik miatt sok esetben máshol nem publikálhattak. Meg akarjuk őrizni, és egyben bővíteni is akarjuk ezt a szerzői kört.
Országos szervezet lévén arra is gondolunk, hogy a házunk táján történtekről tájékoztassuk egymást: szélesebb körben érdeklődést kiváltó, egy-egy helyi csoporthoz kapcsolódó eseménynek vagy előadásnak örömmel adunk helyet a lap hasábjain.

Végezetül, de nem utolsó sorban arra törekszünk, hogy lapunk őrizze meg – az eredeti célkitűzéshez híven – azt a folyóirat-jelleget, amelynek révén nem csupán egy jelentős civil szervezet belső újságját tarthatja kezében az olvasó, hanem a megjelenő írások kaleidoszkópja mögött megérezheti a változatlan, örök értékeket.

Rochlitz Bernadett
főszerkesztő