Együttműködési megállapodás a nemzeti egység megvalósulásáért

Együttműködési megállapodást kötött négy, a kereszténység és a magyarság értékeit ápoló civil szervezet a nemzeti egység elősegítéséért Stuttgartban, a baden-würtenbergi magyarság székhelyén. Az egyezség aláírói voltak a Stuttgartban működő Erasmus-Akadémia, a Kassai Szent Gellért Pasztorációs Oktató Központ, a délvidéki Keresztény Értelmiségi Kör és az anyaországi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége.

KÉK zarándoklat a Dunántúl történelmi helyeire

A KÉSZ célja a történelmi Magyarország területén élő honfitársainkkal szoros kapcsolat kialakítása, a nemzeti egység szolgálata. Vajdasági testvérszervezetünkkel, a Keresztény Értelmiségi Körrel (KÉK) már évek óta szervezünk közös programokat.  Idén június 27. és 29. között a KÉK tagjai elzarándokoltak Magyarországra, hogy meglátogassák a Dunántúl történelmi helyeit. A zarándokokat a KÉSZ várpalotai csoportja fogadta.

A KÉSZ kiáll a hagyományos közerkölcs és családmodell mellett

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége határozottan kiáll a zsidó és keresztény tradíciókon nyugvó, több évezredes közerkölcs és az Istentől teremtett férfi és nő házasságán alapuló család mellett.

Zarándoklat az Örök Városba

A Ferences Diákszövetség öregdiákjai és a veszprémi KÉSZ dr. Udvarhelyi Olivér vezetésével  nyolcadik  esztendeje szervezi 4–5 napos zarándoklatait. Ezen utak célja felkeresni a ferences rend nagy-magyarországi, ill. közép-kelet-európai nevezetes kegyhelyeit, ferences hagyományú helyeit.

Csatolt fájlok:: 

Kitüntették az 1944–45-ös délvidéki tragédia tényfeltáró újságíróját

Újabb hét kitüntetettnek ítélték oda a Magyar Örökség-díjat. A Magyar Örökség és Európa Egyesület elismeréseit június 21-én adták át a Pesti Vigadóban. A Magyar Örökség-díjat azok kaphatják meg, akik tevékenységükkel hozzájárultak a magyar kultúra, gazdaság, sport, tudomány, azaz a magyar társadalom erkölcsi, szellemi felemeléséhez.

Csatolt fájlok:: 

Mit kezdjünk a "hulladék kultúrájával"?

A Keresztény Értelmiségi Kör (KÉK) június 14-én évi közgyűléssel egybekötött Barátkozási Napot szervezett a Horgos melletti Domus Pacis ferences házban, ahova a vajdasági KÉK-tagok mellett a magyarországi (budatétényi, illetve kunszentmártoni) Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) tagjai is érkeztek. A több mint száz megjelentet Szabó Károly, a KÉK elnöke köszöntötte.

Megjelent a jel júniusi száma

A tartalomból: Osztie Zoltán: Irgalmasság és kiengesztelődés,  A keresztény értelmiség negyedszázada * TANULMÁNYOK: Sebestény Sándor: Öltések Krisztus elszakadt köpenyén * SPIRITUALITÁS: Simon István: Hinni és szeretni * IRODALOM: T. Ágoston László: Borkóstoló, Jókai Anna, Cseke Szabolcs és Vasi Ferenc Zoltán versei * KORTÁRSAINK: Megfestett zene * ARCOK, VALLOMÁSOK: Közösségben rádiózik

Tartalom átvétel