Cselekvő szeretet

A KÉSZ debreceni csoportja „Tettel, szeretettel” címmel szakmai konferenciát rendezett Debrecenben október 22-én. A rendezvény célkitűzése az volt, hogy megvilágítsák a Krisztus által megfogalmazott isteni, felebaráti szeretet értelmezését az emberi kapcsolatokban, a humán szolgáltatás rendszerében, a szervezetfejlesztésben. A cselekvő szeretetet mint módszertani elemet vizsgálták a szakmai professzió tükrében, a szociális segítés, a gyermekvédelem és a pedagógia gyakorlatában.

Pályázati felhívás középiskolások részére

A Barankovics István Alapítvány pályázatot hirdet középiskolás diákok 4-6 fős csoportjainak, videoesszé készítésére. Az esszé témája a „digitális bennszülöttek” és a „digitális bevándorlók” közti különbségek bemutatása.

Pályázati felhívás pedagógusok részére

A Barankovics István Alapítvány második alkalommal hirdet pályázatot az általános és középiskolák „Ember és társadalom”  műveltség területéhez kapcsolódó, jó gyakorlatok ösztönzésére, ezúttal a fiatalok társadalmi szerepekre való felkészítése terén.

A Szűzanya palástja alatt

Vajdaság legősibb és legnagyobb Mária-kegyhelyén, a doroszlói Szentkúton tartotta hagyományos engesztelő zarándoklatát a magyar nemzetért a KÉSZ október 11-én, szombaton. A közel hatszáz zarándok az anyaország számos pontjáról érekezett, a padsorokat a vajdasági Keresztény Értelmiségi Kör (KÉK) tagjaival közösen töltötték meg. A magyar hittestvérek együtt imádkoztak a nemzet egységéért, mely Krisztusban a Szűzanya palástja alatt valósul meg.

A Katolikus Karitász egyhetes szolidaritási felhívása

Gyújts egy gyertyát az üldözöttekért! A Katolikus Karitász egyhetes szolidaritási akciót hirdet szeptember 19. és 26. között a budapesti Szent István-bazilika előtt. Szeptember 19-én, pénteken 12 órakor Erdő Péter bíboros gyújtja meg az első gyertyát.

Együttműködési megállapodás a nemzeti egység megvalósulásáért

Együttműködési megállapodást kötött négy, a kereszténység és a magyarság értékeit ápoló civil szervezet a nemzeti egység elősegítéséért Stuttgartban, a baden-würtenbergi magyarság székhelyén. Az egyezség aláírói voltak a Stuttgartban működő Erasmus-Akadémia, a Kassai Szent Gellért Pasztorációs Oktató Központ, a délvidéki Keresztény Értelmiségi Kör és az anyaországi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége.

KÉK zarándoklat a Dunántúl történelmi helyeire

A KÉSZ célja a történelmi Magyarország területén élő honfitársainkkal szoros kapcsolat kialakítása, a nemzeti egység szolgálata. Vajdasági testvérszervezetünkkel, a Keresztény Értelmiségi Körrel (KÉK) már évek óta szervezünk közös programokat.  Idén június 27. és 29. között a KÉK tagjai elzarándokoltak Magyarországra, hogy meglátogassák a Dunántúl történelmi helyeit. A zarándokokat a KÉSZ várpalotai csoportja fogadta.

Tartalom átvétel