Jászberényi KÉSZ hírlevele – 2013. május

XIII. évfolyam                                    

Kedves Tagtársaim!

Szervezetünk a 2012. évet jól zárta.
A 2013. évre tervezett programok közül az alábbiakról kívánok tájékoztatást nyújtani:

Jászberényi KÉSZ csoport felhívása

Kedves jászberényi és innen elszármazott Barátaink!

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, a Nagyboldogasszony Főplébánia a KÉSZ könyvek sorozat ötödik kiadványát készíti. Jászberényben az Úr szolgálatában tevékenykedő plébánosok, káplánok, hittanárok, szerzetesek, szerzetes nővérek, kántorok, harangozók és sekrestyések életútját kívánják a kezdetektől napjainkig bemutatni.

Sursum Corda-díj Békésen

Nagy Mihályné és Dr. Vladár János kapták május 9-én a KÉSZ békési csoportja által alapított, és az önkormányzat által támogatott Sursum Corda-díjat.

Küldöttgyűlés Szabadkán

A magyarországi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) a Keresztény Értelmiségi Kör (KÉK) meghívására Szabadkán, a Diákotthon dísztermében tartotta meg idei tavaszi küldöttgyűlését április 19. és 21. között. A magyarországi országos elnököt, dr. Osztie Zoltán atyát, a vele érkezo KÉSZ-tagokat és minden megjelentet Szabó Károly, a KÉK elnöke üdvözölte. Ünnepi köszöntőt Madarász Bernadett, a Szabadkai Főkonzulátus alkonzulja, Kern Sólya Mária, a szabadkai Városi Képviselő Testület elnökasszonya, Osztie Zoltán atya, Pénzes János szabadkai főpásztor és Halász Béla református püspök mondott. A programot a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány és a Barankovics István Alapítvány támogatta.

Megjelent a JEL áprilisi száma

A tartalomból: TANULMÁNYOK: Kránitz Mihály: A keresztény hit jövője Európában, Glattfelder Gyula: A társadalmi egyensúly titka * SPIRITUALITÁS: Simon István: Elakadás és feltámadás, Varga János: Kárhozatos bálványimádás? * IRODALOM: Zsirai László: Mai stációk, Szigeti Lajos, Szöllősi Zoltán és Vasi Ferenc Zoltán versei * KORTÁRSAINK: Állomás * KÖZELKÉP: Kitartás, szorgalom, tisztesség

KÉSZ-díjat kapott B. Szűcs Irén Békésen

Baligáné Szűcs Irént, a Jantyik Múzeum nyugalmazott igazgatóját jutalmazták az idén immár nyolcadik alkalommal átadott kitüntetéssel.

Raymond de Souza hitvédelmi szónok Magyarországon

Raymond de Souza brazil hitvédelmi szónok ausztriai és szlovákiai körútját követően április 30-án 17 órakor a Hűvösvölgyi Gyermekotthonban kezdi meg május 5-ig tartó magyarországi előadásait.

Tartalom átvétel