Irgalmasság Rózsafüzére

Az Isteni irgalmasság rózsafüzére


BEVEZETÉS: Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy.
(Ezután öt tized következik: mindegyik egy nagy és tíz kis szemből áll.)

NAGY SZEMEKRE: Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.

KIS SZEMEKRE: Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak!

BEFEJEZÉSRE (az öt tized után – háromszor): Szent Isten, szent erős Isten, szent, halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak!