Álljunk a Márton Áron püspökről tervezett nagyjátékfilm mellé

Felhívás minden jóakaratú emberhez, intézményhez és szervezethez!

 

Nem először nyúlt Márton Áron püspök életének és életművének feldolgozásához a Mustármag Közösség: a marosvásárhelyi kollégisták hosszú előkészület után 2012 őszén mutatták be a nagy püspök tiszteletére írt, Népemért vállalom című zeneművüket, amely azóta is nagy sikerrel van jelen az erdélyi és az anyaországi színpadokon. „A mű azt mutatja be, hogy mit jelentett hinni a kommunista időben, és ezért a hitért odaadni vagyont, szabadságot, életet. Mindezt Márton Áron személyén keresztül igyekszünk láttatni. Szülőfalujából, a nagyon fájdalmas történelmű, de sok értéket, tapasztalatot és szimbólumot hordozó Csíkszentdomokosról indulunk el, és megvizsgáljuk, miből állt össze az az emberkatedrális, amit Illyés Gyula meglátott egykori nagy püspökünkben” – ismertette a közösség negyedik saját zeneművét Papp László atya, a mű szövegkönyvének írója.

A Gyulafehérvári Egyházmegyét negyvenkét éven át (1939 februárjától 1980 szeptemberéig) irányító főpásztor kivételes emberi és püspöki alakjának ilyen közeli megismerése arra indította a Mustármag Közösséget, hogy ezt a küzdelmes életutat és az abban képviselt értékeket egy mindez ideig példa nélküli módon is feldolgozzák: hozzáfogtak egy nagyjátékfilm gondos előkészítéséhez. A forgatókönyv elkészült, az alkotók jelenleg a népszerűsítés, hírül adás és az anyagi alapok megteremtése érdekében tesznek erőfeszítéseket. Papp László, az ő elkötelezett társai és velük együtt még nagyon sokan teljesen biztosak abban, hogy előbb-utóbb össze fog gyűlni annyi pénz, hogy a forgatást megkezdhessék, s azután még annyi, hogy be is fejezhessék. Mert, mint mondják: apró cseppből lesz a zápor!Márton Áron lóháton

A játékfilm alkotói szándékuk szerint feltárják majd, hogy mi éltette, táplálta ezt a megingathatatlan jellemet, mi tartotta meg a viharokban, mint rendületlen bérci fenyőt. Megmutatják, hogy ez az emberkatedrális a szülőföld értékeiből, a csíki székely lelkiségből és a Jézus Krisztussal való mély kapcsolatból épült fel, s hogy e szilárd jellem és nagy tudás mögött komoly önnevelés, önképzés és ritka akaraterő áll.

Az erős közösségi súlypontú film forgatókönyvét úgy írták meg, hogy a megvalósításba a Gyulafehérvári Főegyházmegye népe minél tevékenyebben és minél nagyobb létszámban bekapcsolódhasson. A forgatás, amennyire a mai, megváltozott színterek lehetővé teszik, több mint 20 valós helyszínen, valós körülmények között történik majd, 140 helység lakóinak a megszólításával, 12 ezer szereplő és 750 lovas bevonásával. A nagyobb szerepeket hivatásos színészek alakítják, a népet a tömegjelenetekbe – papszentelés, püspökszentelés, bérmálások, csíksomlyói búcsú – a forgatási hely körzetéből szervezik. „Ennek a nagy tömegnek a megmozgatása lehetőséget ad arra, hogy népünk újrafogalmazza önmagát és önerőre ébredjen. A közös munka során felszínre kerül mindaz az érték, amit Márton Áron püspök hordozott, és ami azokban a nehéz időkben népünket éltette és összetartotta: a hit, az együttműködés, a kölcsönösség, az egymásért érzett felelősség” – mondja Papp László atya.

Ahhoz, hogy e szívmélyből fakadó, kivételes és nemes szándékot eredmény koronázza, vagyis hogy e valósághoz ragaszkodó, alaposan kidolgozott, sokoldalú, részletes, témában és érzelmi megindításokban is változatos, ötletes fordulatokat hordozó, látványosnak ígérkező nagyjátékfilm elkészülhessen, az Ön segítségére is szükség van. Egymillió euró összegyűjtése a cél, de ne feledje: apró cseppből lesz a zápor! Támogassa hát Ön is a játékfilm megvalósítását!

Asociatia Aron Film Egyesulet, Târgu-Mures, Str. Calarasilor Nr. 1., Adószám: CIF: 33035501
OTP Bank Romania Sa, Sucursala Târgu-Mures:
RON:  IBAN  RO15OTPV320000915978RO01   SWIFT KÓD: OTPVROBU
HUF:  IBAN  RO19OTPV320000915978HU01   SWIFT KÓD: OTPVROBU
EUR:  IBAN  RO69OTPV320000915978EU01   SWIFT KÓD: OTPVROBU
Banca Transilvania, Sucursala Târgu-Mures:
RON:     IBAN    RO47BTRLRONCRT0245987901    SWIFT KÓD: BTRLRO22XXX
HUF:    IBAN     RO10BTRLHUFCRT0245987901     SWIFT KÓD: BTRLRO22XXX

További információ: www.martonaronfilm.ro

Varga Gabriella

Kapcsolat
Eseménynaptár

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

székhely: 1016 Budapest, Aladár u. 17. fszt. 4.

adószám: 19719548-1-41

e-mail: iroda[kukac]keesz.hu

tel.:/fax: (06 1) 328-0164

bankszámlaszám: 11100104-19719548-36000001

 

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat
 

powered by Reelweb  | designed by PetrusWorks