Az emberi méltóság védelmében

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége lelkiismereti kötelességének érzi, hogy megszólaljon és figyelmeztesse mindazokat, akiket megtéveszthet bárki, aki magát ugyan a keresztény tanítás mentén határozza meg, de mindeközben az emberi méltóságot semmibe veszi.

 

Március idusán hazánk függetlenségét, nemzeti összetartozását, polgári szabadságjogait ünnepli az ország. Idén azonban nem felhőtlenül: szomszédságunkban súlyos háború tombol, mely éppen ezeket az alapvető elveket rombolja le, és veszélyezteti hazánk biztonságát is.

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége aggodalmát fejezi ki azzal a választási kampányban tapasztalható új jelenséggel kapcsolatban, amely az egyik legfontosabb értékünket, az emberi méltóságot tiporja el. Elutasítjuk azt a retorikát, amely a magyar polgárokat származásuk, lakóhelyük, iskolázottságuk vagy egészségi állapotuk miatt lenézi, ezzel emberi mivoltukban mélyen megsérti, illetve a súlyos veszélyeknek kitett kárpátaljai magyarokat nemzeti szimpátia alapján kategorizálja.

Az ember „értelme ugyanis nem korlátozódik pusztán a jelenségekre, hanem az érthető valóságot igaz bizonyossággal meg tudja ragadni, noha a bűn következményeként értelme némiképpen elhomályosult és meggyöngült. […]ha elvész az isteni alap és az örök élet reménye, amint ma látjuk, igen súlyosan sérül az emberi méltóság” (Gaudium et spes, I. rész 1. fejezet 15., 21.).

Azon szervezetek és szószólóik, akik nem az isteni kinyilatkoztatás alapján cselekednek, különböző szinteken és formákban már nemcsak az ember identitását és egyediségét támadják egyre erőszakosabban, hanem magát az emberi méltóságot, megbecsülést is, amely minden egyes embernek kijár személy volta miatt.

A közszereplést vállaló ember nem vezethet félre másokat, különösen akkor, ha kereszténynek vallja magát. Már pedig azt teszi, ha felülről, fölényesen, emberi méltóságában sért és lenéz embereket Istentől kapott identitásában. A Szentírás tanítása alapján az ember Isten képmása, teremtettségénél fogva férfi és nő. Bőr és hajszín, magasság és alkat, származás és lakóhely, illetve mindaz, ami egyedivé teszi, Isten ajándéka. Ez az ajándék adja az emberi méltóság alapjait. Bárkit, fővárosban vagy vidéken lakókat, egészségeseket vagy fogyatékkal élőket lenézni, negatív általánosításokkal megsérteni nemcsak az emberi méltóság, hanem Isten egyes emberre vonatkozó jó tervének és jó szándékának megkérdőjelezése is.

„Sokféle és idegen tanítással ne engedjétek magatokat félrevezetni” (Zsid 13,9.)

Budapest, 2022. március 17.

a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöksége

Kapcsolat
Eseménynaptár

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

székhely: 1016 Budapest, Aladár u. 17. fszt. 4.

adószám: 19719548-1-41

e-mail: iroda[kukac]keesz.hu

tel.:/fax: (06 1) 328-0164

bankszámlaszám: 11100104-19719548-36000001

 

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat
 

powered by Reelweb  | designed by PetrusWorks