Az értelmiségi lét nem állapot, hanem teljesítmény

Kárpát-medencei civil konferenciát rendeztek október végén Kassán, ahol a keresztény értelmiség küldetését fogalmazták meg.

 

A keresztény értelmiség küldetése a kisebbségi társadalomban címmel hívtak össze tanácskozást Kassán október 23–24-én. A Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Összetartozás kollégiuma által kiírt nyertes szakmai pályázata keretében kétnapos konferencián részt vettek a KÉSZ mellett a vajdasági Keresztény Értelmiségi Kör képviselői is. Pásztor Zoltán püspöki helynök, a kassai Szent Gellért Pasztorációs és Oktatóközpont vezetője, a konferencia házigazdája üdvözlő beszédében elmondta, hogy a felvidéki magyarok körében is fontos az új evangelizáció, mert felerősödött az elvándorlás, eluralkodott a szolgalelkűség, erkölcsi gyengülés és szellemi sorvadás lépett fel. Ezért jut fontos szerep a konferenciának, mert a mai helyzetrajz megállapítása mellett, valós jövőképet vázolhat fel. Így tehetnek sokat a keresztények a saját érdekükben is, és törhetnek ki a jelenlegi áldatlan helyzetből.   

A konferencia vitaindítója Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke volt, aki többek között azt hangsúlyozta, hogy minden keresztény európai felelős a jövendő keresztény Európáért. Elmondta még, hogy nagy szükség van arra, hogy minden közéleti szerepvállalásban a hitbeli meggyőződés döntő szerepet kapjon, hogy a cselekvő szeretet irányítsa a tevékenységüket. Az alelnök hozzátette még, hogy mekkora nagy szükség van a helyi keresztény erőkre, az értékeket hordozó emberekre, a nagyszerű fiatal erőkre, amelyek mozgósítását az egyház is felvállalhatja. Lezsák Sándor részletesen ismertette azt a kollégiumnak nevezett programsorozatot, amelynek keretében magyarországi egyetemisták látogatják meg a határon túli magyar lakta területeket (a Drávaszögben és a Muravidéken már jártak) és gyűjtik, rendezik, megörökítik írásban, képben, videón a helyi magyar értékeket. Az alelnök úgy értékelte új korszak előtt állunk, szervezkedni kell, mert már a jövő sem a régi, új reneszánszra van szükség.

A tanácskozáson a témával kapcsolatban tartott előadást dr. Galgóczy Gábor, a KÉSZ elnökhelyettese, aki a keresztény hitben való megújulást, hitünk szabad és nyílt vállalásának fontosságát hangsúlyozta. Különösen a közéletben tevékenykedőknek, a politikusoknak lenne ez a feladatuk. Hozzátette, hogy ebben a nehéz helyzetben a keresztény értékek érvényesítése a legfontosabb Európában és a Kárpát-medencében egyaránt.

Dr. Rácz Olivér kassai egyetemi tanár a házigazda nevében arról értekezett, hogyan válhat nagysággá a kisebbség, a keresztény elvek szerinti élet, a munka, a példamutatás útján. Hozzátette mennyire fontos közös múltunk, mert csak ily módon lehet közös a jelenünk és a jövőnk is.       

A KÉK elnökhelyettese, Miskolczi József elmondta, hogy a hívő vállalkozó bátrabb és becsületesebb a saját tevékenységében, és mivel Isten vele van, soha nincs egyedül a munkájában. Az elnökhelyettes külön hangsúlyozta mennyire fontosnak tartja, hogy a keresztény értékeket a szakmában érvényesítse, de legalább ekkora szükség van a szakmaiságra a kereszténységben.   

A KÉSZ helyi csoportjainak elnökei, illetve a konferencia több résztvevője is szólt a kisebbség és a hit összetartozásáról, valamint a közösségi lét megerősítő erejéről. 

Az összejövetel végén a résztvevők közös vademecumot készítettek, amelyet még ebben az évben útmutató-kézikönyvként jelentetnek meg. A konferencián résztvevő keresztény civil szervezetek pedig a saját közösségükben igyekeznek majd a gyakorlatban is megvalósítani a megfogalmazott célkitűzéseket.

Tomas Teréz
KÉK

 

Kapcsolat
Eseménynaptár

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

székhely: 1016 Budapest, Aladár u. 17. fszt. 4.

adószám: 19719548-1-41

e-mail: iroda[kukac]keesz.hu

tel.:/fax: (06 1) 328-0164

bankszámlaszám: 11100104-19719548-36000001

 

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat
 

powered by Reelweb  | designed by PetrusWorks