Búcsú Tamás Anikótól

Szeptember 26-án, életének 72. évében elhunyt Tamás Anikó, az érdi KÉSZ-csoport elnöke.

 


Október 20-án az érdi Ecseri úti temetőben kísérték utolsó útjára hozzátartozói és barátai Tamás Anikót, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége érdi csoportjának elnökét. A KÉSZ nevében Martinovich Sándor, az érdi csoport korábbi vezetője mondott búcsúbeszédet, melyet az alábbiakban közre adunk.

Tisztelt gyászoló Gyülekezet!

Elköszönni jöttem. Az a szomorú kötelességem, hogy elsősorban az érdi KÉSZ szervezet vezetősége és tagjai, de mindazok nevében is, akik szerették, vagy ismerték, most itt, a ravatalánál búcsúzzak el Tamás Anikótól, az érdi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége csoportjának elnökétől.

Búcsúzni jöttünk, a búcsú pedig kimondhatatlanul fájó dolog. Nehéz ilyenkor megszólalni. A torkunkat szorongató fájó érzés ellenére szavakban kifejezni gondolatainkat.

Anikó négy évvel ezelőtt vette át az érdi KÉSZ csoport vezetését. Lelkiismeretesen, nagy lelkesedéssel végezte elnöki feladatait. Energiát nem kímélve szervezte azt a sok, színvonalas programot: előadásokat, kirándulásokat, zarándoklatokat, amelyeken nem csak az érdi készesek, az érdi polgárok, hanem a környező települések lakói is résztvevők voltak. Fáradhatatlan munkavégzése, tanúságtétele és mindazon cselekedete, amelyeket az élet nehézségei, a családi bajok ellenére is kitartással és keresztényi derűvel végzett, számomra és mindenki számára példát, erőt jelentett.

Sajnos szervezetét gyilkos kór támadta meg. Számára nehéz napok következtek. Vállalnia kellett mindazt, ami ezután reá várt. Szenvedett, érezte a testet gyötrő fájdalmakat. Szenvedtek vele családtagjai és barátai is. Nehéz, emberi élet ez. De aki keresztényi életet él, és megpróbáltatásai idején is Jézus keresztjére szegezett tekintetével éli le életét, az ilyen ember alázattal és bizakodva tudja a reá mért szenvedést és a nehézségeket elviselni. Az ilyen ember – és Anikó ilyen ember volt –, aki Jézusba vetett hittel élte le életét, aki Jézus útján járt, így a megváltás üdvösséget hozó dicsőségének részese lehet.

Tudatosan készült fel a végső, nagy útra: életgyónással, lélekben megtisztulva akart elindulni rajta. Anikó testvérünkben megvolt az olthatatlan szeretet Jézus iránt, így az Atya iránt is. Ez a szeretet teljesedett ki benne, amikor földi zarándokútját befejezve Isten országába érkezhetett.

Kedves Anikó! Az érdi KÉSZ csoport vezetősége és tagsága nevében elköszönök tőled. Vezetésed alatt sokat fejlődött csoportunk. Köszönjük fáradozásodat, kívánjuk, hogy legyen szeretetteljes és békés a túlvilági örök életed. 

Kapcsolat
Eseménynaptár

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

székhely: 1016 Budapest, Aladár u. 17. fszt. 4.

adószám: 19719548-1-41

e-mail: iroda[kukac]keesz.hu

tel.:/fax: (06 1) 328-0164

bankszámlaszám: 11100104-19719548-36000001

 

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat
 

powered by Reelweb  | designed by PetrusWorks