Egy magyar misszionárius Ázsiából

Lányi Béla verbita szerzetes – a JEL állandó szerzője – szabadságát tölti Magyarországon. Számos KÉSZ-csoporthoz ellátogatott, június 11-én Nyíregyházán járt, ekkor készített vele interjút Papp Erika, a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház munkatársa.

 

„Építészmérnök vagyok, így ezt a munkát próbálom összekapcsolni a szerzetesi lelkiséggel és – ami a verbita missziós rend sajátossága – a katolikus keresztény hit terjesztésével – kezdte Lányi Béla testvér. Ez a mostani utazás nekem a vakáció. Háromévente jöhetünk haza a tengerentúli misszióból. Ilyenkor nincs hivatalos programom, viszont a rendi előírások szerint ez idő alatt is tennünk kell a misszióért, ugyanis a verbitákon kívül nagyon kevés rend van, amelyik a külmissziókra irányítja a figyelmet. A hazalátogatások alkalmából a Fülöp-szigeteki Cebuban élő állami gondozott gyermekek életkörülményeinek javítására próbálok támogatást gyűjteni.”

„Szerzetesként csak teljes odaadással lehet tenni a renden belül. És ha kell, akkor távoli országba misszióba menni, ahol nincs jelen az egyház. ... Számomra már a szerzetesi képzés folyamán egyre inkább előtérbe került, hogy gyakorlati dolgokon keresztül, mint amilyen pl. egy építkezés, az oktatás vagy a szociális munka is, el lehet jutni az emberekhez és formálni a világnézetüket, mellyel ráirányítjuk figyelmüket az egyház szentségi szolgálatára.”

„A Fülöp-szigetekre a rendem küldött 2007-ben. Nagy szükség van ott ránk, bár a lakosok nagy része gyakorló katolikus. Fülöp-szigetek egy olyan külmisszió, ahol nem a templomba járás számainak javítása elsősorban a feladatunk, hanem az ott élő emberek világnézetének formálása. Annak ellenére, hogy a Fülöp-szigetek majdnem tisztán katolikus ország, nagy szükség van arra, hogy az embereknek kifejezetten tanítsuk, hogy mit mond a mi hitünk.”

„A filippínók elmennek a szentmisére, és érzik, hogy ott valami nagyon szent dolog történik. De ha megkérdezem tőlük, hogy mi történik az úrfelmutatáskor, azt mondják, hogy valami nagyon szent. De mi az, hogy nagyon szent? – Nem tudjuk – válaszolják erre – de megyünk a misére, mert tudjuk, hogy nagyon szent dolog és nagy szükségünk van erre.”

"A mi egyházunk világegyház, az egész világra kiterjedő egyetemes világegyház. Ha valahol rossz tapasztalatuk van, legyen az a saját plébániánk, nem azt jelenti, hogy az egész katolicizmus rossz, ha jó tapasztalataink vannak, az pedig nem azt jelenti, hogy mindenütt ugyanolyan jó. A világon több mint egymilliárdan vagyunk keresztények, és akiben megvan a hivatás és szeretné szolgálni az egyház egységét, ami egy missziónál az egyház nemzetköziségének szolgálatát jelenti, az ne ragadjon le a saját plébániájánál, hanem próbálja megkeresni azokat a lehetőségeket, amik a nemzetközi hittérítést szolgálják.”

A teljes interjú a magyaroknagyasszonya.dnyem.hu oldalon olvasható.

2019-07-25

SJ

Kapcsolat
Eseménynaptár

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

székhely: 1016 Budapest, Aladár u. 17. fszt. 4.

adószám: 19719548-1-41

e-mail: iroda[kukac]keesz.hu

tel.:/fax: (06 1) 328-0164

bankszámlaszám: 11100104-19719548-36000001

 

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat
 

powered by Reelweb  | designed by PetrusWorks