Elhunyt Kovács Sándor kolozsvári főesperes-plébános

Elhunyt Kovács Sándor kanonok, a Kolozs-Dobokai Főesperesi Kerület elöljárója, a kolozsvári Szent Mihály-templom plébánosa, a kolozsvári Keresztény Értelmiségi Kör elnöke december 25-én.

 

Kovács Sándor két évvel ezelőtt vette fel a kapcsolatot a KÉSZ-szel, melynek köszönhetően Kolozsváron is létrejött egy keresztény értelmiségi közösség. A KÉSZ vezetősége Sándor atya meghívására látogatott Kolozsvárra idén nyáron, ahol a Szent László tiszteletére rendezetett minikonfercián került sor a kolozsvári Keresztény Értelmiségi Kör és a KÉSZ közötti együttműködés aláírására.

Kovács Sándor Székelykálban született 1948. április 25-én. Középiskoláját Marosvásárhelyen, teológiai tanulmányait Gyulafehérváron végezte, ahol 1972. április 9-én Márton Áron püspök szentelte pappá.

Segédlelkészként szolgált Sepsiszentgyörgyön (1972–1976) és Marosvásárhelyen (1976–1979). Plébánosi működését Csíkszentgyörgyön kezdte (1979–1984).

Székelyudvarhelyi plébánosi kinevezését 1984-ben kapta, ahol később kerületi főesperes lett. Huszonhárom évi szolgálatához kötődik a Kis Szent Teréz-templom és plébánia létrejötte, a szombatfalvi plébánia önállósulása, a változások után a város pezsgő egyházi életének megszervezése.

2007-ben bízták meg a Kolozs-Dobokai Főesperesi Kerület és a kolozsvári Szent Mihály-plébánia vezetésével. Befejezte a Szent István-templomot, előkészítette a főtéri templom felújítását, támogatta az oktatási intézmények életét, óvodát és bölcsődét alapított a jövő nemzedék nevelésére.

Támogatta az egyetemi és kulturális élet szervezését, szívén viselte az egyházi sajtó fejlesztésének ügyét.

Földi maradványait december 26-án délután 5 órakor ravatalozták fel a Szent Mihály-templomban, és az esti, 6 órától kezdődő szentmisét lelki üdvéért ajánlották fel. Végakarata szerint a szentmise után elindították koporsóját Székelyudvarhely felé, ahol nyugodni kívánt. Székelyudvarhelyen 27-én és 28-án 18 órától tartanak szentmisét, majd pénteken, december 29-én délelőtt 11 órától kezdődik a temetési szentmise és szertartás a Szent Miklós-templomban.

Testvéri együttérzéssel és szeretettel gondolunk imáinkban az őt gyászolókra, családtagokra, hívekre.

Az örök világosság fényeskedjék neki!

forrás: romkat.ro

Kapcsolat
Eseménynaptár

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

székhely: 1016 Budapest, Aladár u. 17. fszt. 4.

adószám: 19719548-1-41

e-mail: iroda[kukac]keesz.hu

tel.:/fax: (06 1) 328-0164

bankszámlaszám: 11100104-19719548-36000001

 

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat
 

powered by Reelweb  | designed by PetrusWorks