Előre a tiszta forráshoz

A modern kori népvándorlás és az európai keresztények hitének lanyhulása miatt a baj nagy, felelősségünk egyre súlyosabb. A történelmi vizsgán elbukó Nyugat-Európa hanyatló egén megannyi lármafa figyelmeztet:

 

ha így haladnak a dolgok, 2038-ra megfordulhat kontinensünkön a lakosság aránya a nem keresztény (pl. muszlim) hívők javára. Frankfurtban ez az arány a 6 év alatti gyerekek esetében már elérte a 73%-ot, de a német nagyvárosok közötti legalacsonyabb mutatójú Berlin is már 48%-nál tart.

Hogyan ítélünk? Mikor hagytuk abba, hogy új kérdéseken gondolkodjunk és merjük keresni rájuk a válaszokat? A megszokott sablonok, stílus és megoldások sokszor már nem kínálnak feleletet. Minden nap megkísértetünk, hogy igazodjunk a világhoz, de mint Jézus Krisztus képviselői arra hívattunk el, hogy mások legyünk. Olyan mértékben, hogy az életünk és a munkához való hozzáállásunk másokban jó kérdéseket vessen fel. A mai világnak nagy szüksége van erre. Az egyház hivatott tanítóinak jó pásztorként, a keresztény értelmiségnek felelős emberként kell megnyilatkoznia. Meg kell nyilatkoznia! „Mert vétkesek közt cinkos, aki néma."

Mi, magyarok történelmi tapasztalatainkra tudunk hagyatkozni: szabadságunkért mindenkor meg kellett harcolnunk. Látjuk, hogy idegen erők elleni győzelemre csak egy út vezet: előre a tiszta forráshoz! Nem vissza és újra ugyanazt, hanem előre és mást! Alulról építkezve, a Szentlélekre hallgatva haladni Isten felé, utat mutatva másoknak is. Tudatosítva: ki nem így tesz, akaratlanul is Európa, s benne hazánk elestét okozhatja. A kontinensünk akkor marad meg, ha megtért keresztény közösség lakja a jövőben is. Térjetek meg tehát az Egyházban Krisztushoz! Erre ad indítást a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus is, melynek sikeres lebonyolításában a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) is lelkesen részt vesz. 

Az irgalmasság krisztusi parancsa minket is kötelez, de különbséget kell tennünk a menekültek és a ránk árasztott, eszközként felhasznált embertömegek között. Ne engedjük, hogy ránk kényszerítsék a nem krisztusi, hamis irgalmasságot. Mi a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás talaján állva a személy (férfi és nő) méltóságában, a család szentségében, a keresztény egyházak nélkülözhetetlen szolgálatában, a szuverén nemzetek közösségében hiszünk.

Kereszténységünket és magyarságunkat Isten előtti felelősségvállalással feladatként értékeljük. Mai helyzetünket tehát nem politikai, hanem vallási kérdésként elemezzük, értékelése a misszió, az evangelizáció tudatos, tevékeny és radikális vállalására ösztönöz. 

Nem mi, kisemberek okoztuk a bajt, de ismét csak nekünk kell megoldani. Ha kell, új alapot ásva, ha kell, téglát vetve, ha kell, újra- és újrakezdve, de mindezt vállat vállnak vetve és tudva: Isten folyamatosan „vonalban van”, csak fogadnunk kell hívását! Megtérésre, változásra van szükségünk! Jézus forradalmian új módot mutatott a változás megalapozására: személyes kapcsolatot adott Istennel.

Ez a KÉSZ legfőbb dolga ma: képviselni, hirdetni Isten radikális igényét életünk minden pillanatában.

2019-06-10

a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége elnöksége

Kapcsolat
Eseménynaptár

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

székhely: 1016 Budapest, Aladár u. 17. fszt. 4.

adószám: 19719548-1-41

e-mail: iroda[kukac]keesz.hu

tel.:/fax: (06 1) 328-0164

bankszámlaszám: 11100104-19719548-36000001

 

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat
 

powered by Reelweb  | designed by PetrusWorks