Határon túli művészek Neszmélyen

Elkezdődött a KÁMME Alapítvány által szervezett keresztény képzőművészeti alkotótábor Neszmélyen.

 

A szeptember 28-ig tartó táborban határon túli magyar festők, grafikusok, szobrászok és keramikusok vesznek részt Madarassy István Kossuth-díjas ötvös- és szobrászművész, Molnár János festő- és grafikusművész, valamint Józsa Judit Cornelius-díjas kerámiaszobrász vezetésével. Meghívást kaptak továbbá az alapítvány idei fotópályázatának nyertesei is, akiknek a munkáját a tábor ideje alatt Gedai Csaba fotóművész segíti.

A „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása” c. projekt kuratóriumának elnöke, Józsa Judit az alkotóművészeti tábor ünnepélyes megnyitóján a tábor szellemiségét megalapozó gondolatokat Szent II. János Pál pápa Művészekhez (Vatikán, 1999. április 4-én, húsvét vasárnapján) írt leveléből idézte:

„A társadalomnak a művészekre éppúgy szüksége van, mint tudósokra, technikusokra, munkásokra, szakemberekre, hitvallókra, tanítókra, apákra és anyákra. Mindezeknek a művészet azon magasrendű formájával kell szolgálniuk az egyén növekedését és a társadalom fejlődését, ami a nevelés művészete. Ezen belül a művészeknek minden nép műveltségében megvan a maga helyük. Amennyiben valóban értékes és szép alkotásokat hoznak létre, nemcsak saját népük és az egész emberiség műveltségét gyarapítják, hanem kiemelkedő szolgálatot tesznek a közjónak is. Miközben ugyanis az egyes művészek különböző hivatása meghatározza sajátos tevékenységüket, utal a vállalandó feladatra, az elvégzendő kemény munkára és az elkerülhetetlen felelősségre. A művész, aki mindezeknek tudatában van, azt is tudja, hogy hiú dicsőségvágytól, népszerűséghajhászástól és egyéni nyereségvágytól függetlenül kell alkotnia. Sajátos etikája, sőt lelkisége van a művészi szolgálatnak, mely a maga módján hozzájárul egy nép életéhez és újjászületéséhez. (…) Minden művészi intuíció abból indul ki, amit az érzékek észlelnek, és arra törekszik, hogy átlátva a valóságot értelmezze a benne rejlő misztériumot. (…) A szépség a misztérium titkos írása, utalás az örökkévalóra. Meghívás az élet élvezésére és a jövőről való álmodozásra. (…) kívánom nektek: művészetetek legyen hozzájárulás az igazi szépség ábrázolásához, ami Isten Lelkének tükröződéseként változtassa át az anyagot és nyissa meg az emberek bensőjét az Örökkévaló érzékelésére. Ezt kívánom nektek teljes szívemből.”

A művésznő felhívta az alkotóművészek figyelmét arra, hogy mennyire fontos, hogy valóságos értékeinket ne torz és ránk erőltetett tükrökön érzékeljük, hanem az önismeret tükrében ismerjük meg azokat – a hibáinkkal együtt –, hogy megtudhassuk, milyenek is vagyunk valójában, hol a helyünk a népek sorában és versenyében; mennyit is nyomunk a lelkiismeret, a haza, az emberiség és a Jóisten mérlegén. Kiemelte, hogy a mai időkben, amikor azt tapasztaljuk, hogy szerte Európában a nemzeti értékek, az egészséges erkölcs és a keresztény kultúra és hit eltörlésén oly sokan fáradoznak, akkor mi magyarok, itt az anyaországban, a „hegytetőre épített városban”, és mi magyarok határon innen és túl, egy nép és egy nemzet vagyunk, testvérek vagyunk, és igazi példamutatásra törekszünk. Erre kaptak lehetőséget a jelenlévő, sikeresen pályázó művészek a „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása” c. projekt keretében.

A szakmai kuratórium a szeptember 22. és 28. között zajló alkotótábor tematikáját „Ég és föld között” címmel határozta meg. Az táborban megszülető alkotások célja az itt jelenlévő határon túli magyar művészek saját lelkükön átszűrt kortárs válasza e témára. Ugyanakkor a szervezők szeretnék általuk felhívni a figyelmet keresztény kulturális és hitbéli értékeinkre, megerősítve nemzettudatunkat és helyes önértékelésünket itt, Európa szívében.

„Erre a léleképítő munkára hívtunk meg benneteket. Szívből kívánom, hogy az általunk elvetett mag a most itt kialakuló keresztény alkotótábor közösségében szárba szökkenjen, és egyszer majd óriási, erős fává nemesüljön. És szívből kívánom azt is, hogy a nagy mesterek, Molnár János festőművész, grafikus, Madarassy István, Kossuth-díjas szobrászművész és Gedai Csaba fotóművész védőszárnyai alatt műfajtól függetlenül, egymásra is termékeny jó hatást gyakoroljanak a keresztény alkotótáborban jelenlévő művészek. Remélem, hogy egymást tiszteletben tartó, elfogadó, olyan jó barátság szövődik közöttünk, amire az elkövetkezendő években is lehet hagyományteremtő folytatást is alapozni. A Jóisten áldását kérem művészi alkotómunkátokra! A Teremtő legyen veletek!” – hangzott el Józsa Judit köszöntőjében.

A KÁMME szervezésében létrejövő első keresztény alkotótáborban készült alkotásokból a zsűri döntése alapján kiállítás nyílik a Józsa Judit Galériában. A kiállítás ünnepélyes megnyitójára 2019. október 8-án, kedden 18 órakor kerül sor (Józsa Judit Galéria, 1053 Budapest, Városház u. 1.). A tárlat 2019. október 8. és november 22. között ingyenesen látogatható.

A tábor és a kiállítás megvalósulását a Magyar Kormány támogatja.

2019-09-23

KÁMME Alapítvány

Kapcsolat
Eseménynaptár

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

székhely: 1016 Budapest, Aladár u. 17. fszt. 4.

adószám: 19719548-1-41

e-mail: iroda[kukac]keesz.hu

tel.:/fax: (06 1) 328-0164

bankszámlaszám: 11100104-19719548-36000001

 

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat
 

powered by Reelweb  | designed by PetrusWorks