Huszonöt év a keresztény értékek szolgálatában

Az országban az elsők között alakult meg Baján 1990-ben a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) helyi csoportja.

 

A kerek évfordulóra emlékeztek a tagok, valamint több környékbeli szervezet képviselői június 6-án, szombat délelőtt, előbb a belvárosi templomban – ahol dr. Bábel Balázs kalocsai érsek mutatott be koncelebrációs szentmisét –, majd a Petőfi-szigeti új Turisztikai Központban.

„Egy olyan időszakban, amikor annyi közösség, szervezet vagy párt oszlott föl, merült alá a történelem süllyesztőjében, negyedszázada töretlen lendülettel élni, kibontakozó fázisban maradni tiszteletreméltó teljesítmény” – üzente dr. Osztie Zoltán, a KÉSZ országos elnöke, akinek levelét dr. Saramó Márta, a KÉSZ országos elnökségének tagja, a tolnai csoport vezetője olvasta fel. Az elnök kifejtette: szeretet és felelősségtudat hajtotta a keresztény értelmiséget Baján is, amikor szervezetbe tömörülve elkötelezték magukat az ifjúság nevelése mellett, és iskolaalapításba fogtak olyan körülmények között, amikor szinte senki sem hitt ennek sikerében. Az elért eredmények azonban őket, bátorságukat igazolták. „Beszélnünk kell Megváltónkról, aki nélkül nincs emberhez méltó élet. Ez a meggyőződés tette a bajai értelmiségieket leleményessé, legyőzhetetlenné” – értékelte az elnök.

A városvezetés üdvözletét is tolmácsolta ünnepi köszöntőjében Zsigó Róbert államtitkár, országgyűlési képviselő, aki szerint a negyedszázados folyamatos működés csak az igazi értékeket képviselő közösségek kiváltsága. 1989-ben, a rendszerváltó országban a KÉSZ a nemzeti szellemiséget, kereszténységet akarta meghonosítani, és az ország legnagyobb keresztény civil szervezetévé lett. Kereszténységünket nem csak megvallani: megélni is tudni kell, ehhez pedig tudnunk kell, hogy számíthatunk egymásra. Keresztünk csak akkor nehéz, ha egymagunk visszük, de összefogva másokét is hordozni tudjuk. Ahhoz, hogy másokon segíteni tudjunk, nekünk, keresztény és keresztyén értelmiségieknek össze kell fognunk" – fejtette ki a honatya.

A rendszerváltás nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Jézus ugyanúgy idegenként érkezik a világba, amint tette kétezer évvel ezelőtt –  hívta fel a figyelmet dr. Hegedűs András, az Esztergomi Prímási Levéltár igazgatója, aki 25 év a nemzet szolgáltalában címmel tartott előadást. Mint elmondta, a KÉSZ kulcsmondatát Antall József miniszterelnök fogalmazta meg halálos ágyán: Keresztény Magyarországot akartam, mert csak ennek van jövője! Felidézte: már első királyunk, Szent István is Krisztusra alapozta országát, majd (a történelemben elsőként) a Szűzanyának ajánlotta fel. – Szent István modellje kiállta az idő próbáját. A diktatúra évtizedei után az országot ismét keresztény alapokra akarták helyezni, ez azonban a világban állandó konfrontációt jelent. Isten törvényeit a mai világ minden ponton megszegi, ezért fel kell emelnünk szavunkat – mondta az előadó.

A 25 év történetét és eseményeit Tarján Levente, a KÉSZ bajai elnöke foglalta össze. „Krisztus szeretete sürget minket” – idézte Belon Gellért püspököt, kifejtve: ennek a sürgetésnek eleget téve alapították meg a bajai csoportot. Bár eleinte nem voltak határozott céljaik, hamar kikristályosodott, hogy keresztény szellemiséget átadó nevelésre lenne szükség, így hamarosan óvodai csoportot és általános iskolát alapítottak. Megszervezték az ehhez szükséges felkészítő tanfolyamot pedagógusok számára, elindították a kántortanító képzést is, amely azonban csak rövid ideig működhetett, összesen négyen végeztek a főiskolán. A Máltai Szeretetszolgálat is a KÉSZ segítségével honosodhatott meg Baján, és a cserkészélet is ebben az időszakban kapott új lendületet. Meghívták Bajára dr. Habsburg Ottót, aki részt vett IV. Károly király és Zita királyné emlékművének avatásán, úrnapi körmenetet, zarándoklatokat szerveztek. Segítettünk, ahol csak tudtuk, és a jövőben is ezt fogjuk tenni" – összegezte az elnök. Ugyanakkor az egybegyűltek figyelmébe ajánlotta azt a kiadványt, amelyet a jubileumra állított össze dr. Neboszjki László segítségével. A kis könyv gazdag dokumentum- és fotónyag segítségével dolgozza fel az ország legnagyobb (mintegy 3 ezer tagot számláló) civil szervezete bajai csoportjának negyedszázadát.

szöveg: Sándor Boglárka
forrás: www.baja.hu

 

Kapcsolat
Eseménynaptár

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

székhely: 1016 Budapest, Aladár u. 17. fszt. 4.

adószám: 19719548-1-41

e-mail: iroda[kukac]keesz.hu

tel.:/fax: (06 1) 328-0164

bankszámlaszám: 11100104-19719548-36000001

 

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat
 

powered by Reelweb  | designed by PetrusWorks