Szent Adalbert-díj 2018

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége a saját alapítású Szent Adalbert-díját idén a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalomnak adományozta. A kitüntetést Ujvári Enikő, a mozgalom alelnöke vette át  az egyesület nyíregyházi küldöttgyűlésén október 27-én.

 

A 2018-as Családok Évében külön hangsúlyos nyilvánosságot érdemel, hogy a Kopp Mária és férje, Skrabski Árpád által elindított mozgalom immár országos szervezetté válva, a KÉSZ céljaival összhangban, aktív közösségteremtő, közösségépítő tevékenységet végezve, a keresztény, magyar hagyományok mellett kötelezte el magát és annak az értékrendnek a jövőbeni generációkra való átörökítésén fáradozik, mely a KÉSZ számára is megkérdőjelezhetetlen szegletkő.

A mozgalmat 2009-ben indította útjára Kopp Mária, mivel az akkori felmérések egyértelműen kimutatták: a fiatal párok két–három gyermeket szeretnének, ám végül átlagosan mindössze 1,3 gyermek születik meg a kapcsolatokból. Kopp Mária családjával ezen kívánt változtatni annak érdekében, hogy annyi gyermek születhessen, ahányat a családalapító fiatalok terveznek. Erre utal a civil szervezet elnevezése is, hiszen a népmesékben a harmadik királyfi menti meg az országot.

Mindezek alapján a szervezet, melynek vezetését édesanyját követően Skrabski Fruzsina látja el, egyre szélesebb és kiterjedtebb feladatokat vállalt magára. 2017-ben immár országos fiókhálózattal rendelkező civil szervezetté vált a mozgalom, hiszen 13 városban – többek között Győrben, Székesfehérvárott, Egerben – tudott helyi csoportot létrehozni, melynek vezetői valamennyien aktív közösségteremtő, közösségépítő múlttal rendelkeznek és mind önkéntesként végzik munkájukat.

A változó politikai légkörben a civil szervezet számos konkrét javaslatot terjesztett már a kormányok elé, melyek közül immáron többet be is építettek a kormányzati családpolitikába. Ezek között találhatjuk a francia mintára átgondolt és átalakított családi adó- és járulékkedvezmény-rendszer bevezetését, valamint a GYED Extrát, a kisgyermekes anyákat foglalkoztató munkáltatóknak biztosított adókedvezményt és a családi napközik támogatását. A politika szintjén a szervezet képes volt a hídépítésre, ugyanis a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom kezdeményezésére immár öt éve valamennyi akkori parlamenti frakció aláírta azt a politikai nyilatkozatot, melyben elkötelezték magukat, hogy döntéseik során mindig szem előtt tartják és támogatni fogják a gyermekvállalást Magyarországon, legyenek kormányon vagy ellenzékben, mindig támogatják a népesség növelését célzó javaslatokat.

A mozgalom olyan társadalmi csoportok megszólítására is képes volt, melyek a KÉSZ hatókörén kívül esnek, így szélesebb és új körben is képes volt elhinteni a keresztény családmodell, a jövő generációk iránti felelősség és a közösségteremtés gondolatát, melyek a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége által kifejtett munkában is megjelennek. A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom abban vállal szerepet, hogy a jövő Magyarországán a népességfogyás tendenciái megállíthatók legyenek, a tervezett gyermekek meg is születhessenek. Újdonságot jelentő társkereső programjaikkal, a munka és a család egyensúlyának fontosságát hangsúlyozó pályázataikkal, az erre a témakörre létrehozott saját internetes weboldallal, kidolgozott szakmai javaslataikkal azt kívánják elérni, hogy a párok bátrabban merjenek gyermekeket vállalni, és Magyarországon a gyermekek a hagyományos keresztény családmodellben nőhessenek fel. Emellett a mozgalom elismeri a családbarát vállalkozások, továbbá a családbarát kórházak tevékenységét, mentorálta a Születés Hete rendezvényeit, számos alkalommal indított önállóan és más szervezetekkel, így a Nagycsaládosok Országos Egyesületével adománygyűjtéseket, valamint kezdeményezte a Népesedési Kerekasztal elindítását, melyben számos keresztény értelmiségi is részt vállalt munkájával.

Felsorolni is nehéz lenne, hogy milyen rengeteg kiváló szakértőt sikerült a mozgalom rendezvényeihez kapcsolódóan bevonni a közös gondolkodásba, de többek között Pál Feri atya, Bagdy Emőke és Tari Annamária pszichológus, Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége vagy Böjte Csaba ferences szerzetes is részese volt a programoknak.

Hasonlóan látványos a mozgalom révén meghonosított babazászló kezdeményezés: Oberfrank Pál ötlete alapján országos szintű, hagyományteremtő kezdeményezést indított útjára a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom 2011-ben. Ennek keretében a csatlakozó önkormányzatok, közintézmények, otthonok és magánházak egyaránt zászlót tűznek ki épületeikre, ha újszülött érkezik közéjük. A kezdeményezéshez az évek során egyre többen csatlakoztak.

A mozgalom kiemelten foglalkozik az édesapákkal, külön apa munkacsoportot alapítottak, és évente három–négy konferenciát is szerveznek, ahol az apák szerepét vizsgálják a családban.

Legújabb kezdeményezéseik között van a „Királylány farmerban” címmel elindított, kimondottan az internet világához kötődő fiatalokat megszólítani próbáló videoblog Máté Lilly volgger vezetésével. Emellett pedig a babákra vágyóknak szervez a mozgalom az ország 19 városában ingyenes tájékoztató estet, annak érdekében, hogy kapaszkodót tudjanak nyújtani azoknak a fiatal családoknak, amelyek áhítják a gyermekáldást, ám ez hosszabb ideje várat magára. De összességében a családalapítás előtt álló fiatalok számára is kínálnak oktatóprogramot, hiszen valós, mai, aktuális képet igyekeznek felmutatni az esetlegesen felmerülő családi gondokról. A mozgalom pontosan látja, hogy azok a családok merik vállalni az újabb gyermekeket, amelyek bízhatnak a saját családtagjaik, a közvetlen környezetük vagy akár a tágabb életüket meghatározó közösségek segítségében. Ez jelenik meg abban a kutatási adatokkal alátámasztott tényben is, hogy a magyar fiatalok számára nem az internet és nem is a különféle médiumok, hanem sokkal inkább a saját szüleik és családtagjaik jelentik a legmegbízhatóbb információforrást. Ez a bizalom is jelzi a családi kötelékek és a segítő közösségek formálódásának fontosságát Magyarországon, melyért a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom is küzd.

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége ökumenikus keresztény/keresztyén evangelizációs küldetése során kiemelt célként kezeli a szociális tevékenységet, a családsegítést, a nevelést és ismeretterjesztést, melyek a helyi csoportokon keresztül tudnak megvalósulni. E tevékenységében az elmúlt időszakban komoly támaszt jelentett a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom hasonló szellemiségű elkötelezett szerepvállalása, melyet a Szent Adalbert-díj adományozásával kíván a továbbiakban erősíteni a szervezet elnöksége.

Zachar Péter Krisztián, a KÉSZ elnökségi tagja,
a Budapest-belvárosi csoport elnöke

Kapcsolat
Eseménynaptár

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

székhely: 1016 Budapest, Aladár u. 17. fszt. 4.

adószám: 19719548-1-41

e-mail: iroda[kukac]keesz.hu

tel.:/fax: (06 1) 328-0164

bankszámlaszám: 11100104-19719548-36000001

 

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat
 

powered by Reelweb  | designed by PetrusWorks