Szent László-zarándoklat Őriszigetre

A Szent László-emlékév alkalmából a szentpéterfai plébánia és a KÉSZ szombathelyi csoportja közös zarándoklatot szervezett az ausztriai Őrisziget Szent László-templomához június 2-án.

 

Őrisziget (Siget in der Wart) Árpád-kori eredetű, egykori magyar határőr település, amely a Szék patak partján fekszik és napjainkban is a burgenlandi magyarság egyik meghatározó települése és közössége. Magyar lakosai evangélikus vallásúak, a katolikus hívek az alsóőri plébániához (Unterwart) tartoznak. Evangélikus temploma a 18. század végén épült.

A település különleges kincse és látványossága a Szent László katolikus templom, amely az egyik legnyugatibb Szent László-templom a magyar nyelvterületen. A templom abba a nyugati országhatárt védő középkori, lelki védvonalba illeszkedik, amelynek nyomvonalát katonaszentek templomai jelölik végig a Nyugat-Dunántúlon. A feltehetően középkori eredetű templomot a mai napig rejtélyek övezik, a legtöbb fejtörést különleges figurális díszítései jelentik a szakemberek számára.

A zarándoklat programja egyházzenei koncerttel indult az evangélikus templomban. A megjelenteket Mesmer Ottó őriszigeti evangélikus lelkész és Várhelyi Tamás szentpéterfai plébános köszöntötték. A koncertet megtisztelte jelenlétével Gáspár Adalbert alsóőri plébános, bencés szerzetes is. A várpalotai Pueri Castelli gyermekkórus Horváthné Csomó Orsolya és Kutenicsné Izer Viktória karnagyok vezetésével a reformáció korának kórusművei mellett a középkori többszólamúság műveiből énekelt tételeket, és elhangzott a libanoni keresztények feltámadási éneke is arab és görög nyelven. A koncert után Inzsöl Richárd szentpéterfa-vaskeresztesi káplán, a zarándoklat főszervezője mondott köszönetet.

A 150 résztvevő körmenetben vonult át az evangélikus templomból a Szent László-templomba. Régi hagyomány szerint a templomot háromszor megkerülték a bevonulás előtt. A körmenet során a zarándokok Szent László tiszteletéről szóló népénekeket énekeltek az erre az alkalomra készült kiadványból, melyeket Medgyesy S. Norbert gyűjtött össze és szerkesztett egybe. A várpalotai és szombathelyi énekesekből álló alkalmi szkóla tagjainak közreműködésével és Várhelyi Tamás celebrálásával a közösség ünnepi Szent László-vesperást énekelt, amelynek gregorián énektételeit a középkori esztergomi rítus hagyományából merítették a szervezők. A vesperás énekeiből készült kiadványt Molnár Zoltán és Rétfalvi Balázs szerkesztették. A zsolozsmába kis gyakorlás után mindenki aktívan bekapcsolódott és a gregorián tételeket gyönyörű énekkel, együtt zengte a közösség. A vesperás után hálaadásként Te Deumot énekelt a szkóla a Peer-kódexben található dallam és szöveg szerint. Az ünnepi liturgiát szerény vendéglátás zárta a templom melletti téren.

szöveg: Rétfalvi Balázs
fotó: Fixl Renáta, Kürti Ákos

Kapcsolat
Eseménynaptár

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

székhely: 1016 Budapest, Aladár u. 17. fszt. 4.

adószám: 19719548-1-41

e-mail: iroda[kukac]keesz.hu

tel.:/fax: (06 1) 328-0164

bankszámlaszám: 11100104-19719548-36000001

 

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat
 

powered by Reelweb  | designed by PetrusWorks