KÉSZ - Civil evangelizációs egyesület
iroda@keesz.hu | +36 1 328 0164

Vezetőség

Elnökség

MAKLÁRY ÁKOS elnök
DR. ZACHAR PÉTER KRISZTIÁN társelnök
KERESZTES DÉNES elnökhelyettes
DR. BRUMMER KRISZTIÁN elnökségi tag
CSIZOVSZKI LÁSZLÓ elnökségi tag
HORVÁTHNÉ HATOS ÉVA elnökségi tag
IZING LÁSZLÓ elnökségi tag
DR. LAKATOS ISTVÁN ANTAL elnökségi tag
PÁSZTOR PASCAL elnökségi tag
DR. SUHAJDA JÁNOS elnökségi tag
TÓTH ERNŐ elnökségi tag

Felügyelőbizottság

ALAKSZAINÉ DR. OLÁH ANNAMÁRIA
DR. KISS ATTILA
KOVÁCS GYÖRGYNÉ DR. DONOVÁK MÁRTA


Az elnökség tagjainak elérhetősége és rövid önéletrajza

Makláry Ákos
elérhetőség: iroda[kukac]keesz.hu

1972-ben született Kemecsén. A Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban érettségizett, majd a Budapesti Hittudományi Akadémián végzett a Központi Szeminárium papnövendékeként. A római Pápai Keleti Intézetben szerzett kánonjogi licenciátust, ezután lelkipásztori kisegítő volt Rakacaszenden. 1998-ban Nyíregyházán szentelték pappá. Jelmondatát a keresztényi és a papi életre vonatkoztatva a 65. zsoltárból választotta: „Boldog az, kit kiválasztasz…” Miskolcon volt káplán, majd szolgált a máriapócsi kegyhelyen, ezt követően pedig Anarcson mint parókus. Római posztgraduális képzést követően a Budai Görögkatolikus Parókia parókusa, a Hajdúdorogi Főegyházmegye bírósági helynöke. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége elnöke 2016. november 12-től.


Dr. Zachar Péter Krisztián
elérhetőség: belvarosi.kesz[kukac]gmail.com

1976-ban született Budapesten. Középiskolai tanulmányait Bécsben végezte, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett többek között történelem és német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár diplomát. Doktori értekezését (PhD) az ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola Új- és Legújabbkori Magyar Történelem Doktori Program keretében védte meg. Kutatásai során több OTKA kutatócsoport tagja, majd vezetője volt. Kutatásai alapján több önálló és társszerzős monográfiája jelent meg. Oktatott az ELTE BTK-n, majd a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézetében, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán. 2004-től a Kodolány János Főiskola munkatársa, majd a KJF Nemzetközi Tanulmányok és Történelem Tanszék tanszékvezető főiskolai tanára. 2017-től a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezető docense, majd 2019 óta az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar nemzetközi dékánhelyettese. Rendszeres felkért előadója a Szent Korona Szabadegyetemnek és konferencia-sorozatnak. 2015-ben elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai Kutatói Ösztöndíját. 2004 és 2015 között a Modern Minerva Alapítvány kuratóriumi tagja, majd 2017-től a KÉSZ által alapított Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért (KÁMME) Alapítvány kuratóriumának elnöke. 2005-től a KÉSZ Budapest-belvárosi csoportjának tagja, 2011-től a csoport elnöke. Alapítója és történelemoktatója volt a KÉSZ által 2012-ben létrehozott, fiatalok képzésével foglalkozó Aquinói Szent Tamás Akadémiának. 2021 novemberétől az egyesület társelnöke.


Keresztes Dénes
elérhetőség: keresztesd917[kukac]gmail.com

1949. szeptember 17-én görögkatolikus papcsalád nyolcadik gyermekeként született Komlóskán. Középiskoláit követően felvételt nyert a Debreceni Agrártudományi Egyetemre, ahol 1974-ben kapott agrármérnöki diplomát. Ezután a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen szerezte meg vetőmag-gazdálkodási szakmérnöki diplomáját. Agronómusként kezdett el dolgozni, 1977-ben került a növényi szaporítóanyagokat minősítő állami intézményhez, ahol később megyei vezető lett. 2011-ben ment nyugdíjba. Feleségével Nyíregyházán élnek, három gyermekük és nyolc unokájuk van. 2002-től 2017-ig vezette a KÉSZ nyíregyházi csoportját. 2006-tól a KÉSZ országos elnökségének tagja, 2016-tól pedig az egyesület elnökhelyettese.

Dr. Brummer Krisztián
elérhetőség: brummer.krisztian[kukac]gmail.com

1975-ben született római katolikus család második gyermekeként Sopronban. Középiskolai tanulmányait Sopronban végezte, majd a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogászdiplomát. Ezt követően 2004-ben a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szakokleveles politológus végzettséget kapott. Jelenleg is a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék óraadója. 2001-től Ágfalva Községi Önkormányzat polgármesteri hivatalának jegyzője, majd 2004-től Szakony és Gyalóka települések körjegyzője. 2007 óta Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának a polgármesteri irodavezetője. Felesége, Horváth Mónika fogtechnikus, akivel két gyermekük van. A két leánya a soproni Szent Orsolya Katolikus Gimnázium és Általános iskola tanulója. Aktív tagja a nagy múltú Soproni Városszépítő Egyesületnek. 2007-től a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége soproni csoportjának tagja, 2010-től a csoport elnöke. A Soproni Szemle helytörténeti kiadványban, valamint a Jegyző és Közigazgatás című igazgatásszervezési szaklapban jelentek meg cikkei, tanulmányai. Gyalókai krónika címmel 2007-ben írta meg a település monográfiáját.  


Csizovszki László
elérhetőség: csizo54[kukac]gmail.com

1954-ben Jánoshalmán született tősgyökeres jánoshalmi szülők gyermekeként. Iskoláit ott helyben, majd Kiskunhalason, Pécsen, és Budapesten végezte. Szakterülete a gépészet. Jelenleg a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központban az intézmény gondnoki feladatait látja el. Nős, kétgyermekes családapa. 1995-től mint a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége jánoshalmi csoportjának egyik alapító tagja, 1999-től mint a csoport vezetője részt vesz Jánoshalma közéletében. A KÉSZ országos elnökségnek 2006 óta tagja. Jánoshalma város önkormányzati képviselőjeként a harmadik ciklusban segíti városa fejlődését.


Horváthné Hatos Éva
elérhetőség: horvathne.hatos.eva[kukac]gmail.com

1958-ban született Csornán római katolikus családban. Általános és középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte. Alapdiplomáját a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán kapta, amelyet távközlés-informatikai szakmérnöki diplomával egészített ki, valamint közgazdasági szakokleveles mérnöki végzettséget szerzett. Több mint harminc évet dolgozott a Magyar Telekomnál fejlesztések, beruházások területén. A nyugdíjazása előtti években pályázatokkal, beruházásokkal foglalkozott a fertődi önkormányzatnál. Több civil szervezet tagja. Kuratóriumi tagként pályázatok írásával, rendezvények szervezésével segítette a Vermes Miklós Alapítvány munkáját. Születése óta Csornán él, elkötelezett lokálpatrióta. Férjezett, három felnőtt gyermek édesanyja. A KÉSZ csornai csoportja 1992-ben alakult, amelyhez 1997-ben csatlakozott. A csoport elnöki tisztét 2016 óta tölti be, az országos elnökség tagja 2021-ben lett.


Izing László
elérhetőség: izing.laszlo[kukac]gmail.com

1959-ben született Tatabányán. A helyi zenei általános iskolát követően a Budapesti Piarista Gimnáziumba járt, itt érettségizett, a Nehézipari Műszaki Egyetemen Miskolcon 1983-ban lett okleveles bányamérnök, majd 10 évre rá mérnök-közgazdász. Három felnőtt gyermeke van, feleségével Tatán él, jelenleg informatikai tanácsadóként dolgozik. Játszik a tatai ír zenekarban, hobbija az éneklés, a borkultúra tanult és avatott művelője. Írásaival gyakran találkozunk a helyi lapokban. Városában több civil szervezet vezető tisztségviselője. 1994-től, alapítása óta a helyi KÉSZ csoport elnöke, 2016 őszétől az országos elnökség tagja. 2019 óta aktívan segíti a KÁMME Alapítvány tevékenységét.


Dr. Lakatos István Antal
elérhetőség: drlakatosistvan[kukac]gmail.com

1975. január 15-én született Kalocsán. Alapfokú tanulmányait szülővárosában végezte, a kecskeméti Piarista Gimnáziumban érettségizett. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán 1999-ben történelemtanári és szociológusi, 2005-ben a Jog- és Államtudományi Karon jogászdiplomát szerzett. Ismereteit 2019-ben közbeszerzésiszakjogász-végzettséggel bővítette, jogi szakvizsgáját 2021-ben tette le. Jelenleg a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál jogászként dolgozik. Nős, két gyermek édesapja, családjával 2008 óta él Dunakeszin, a helyi Szent Imre-egyházközség aktív tagja. Tagja a Magyar Piarista Diákszövetségnek, a KÉSZ munkájában 2013 óta vesz részt mint a dunakeszi csoport vezetője, 2016 óta az országos elnökség tagja.


Pásztor Pascal
elérhetőség: pasztorpascal[kukac]gmail.com

1969-ben született a felvidéki Nagymihályon. 1987-ben érettségizett Királyhelmecen kéttannyelvű gimnáziumban. 1996-ban az Egri Hittudományi Főiskolán szerzett diplomát, majd Dobóruszkán szentelték pappá. Papi jelmondata: „Azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen” (Jn 10, 10). 1996-tól Kazincbarcikán, Sátoraljaújhelyen és Ózdon tevékenykedett káplánként. 2001-ben helyezték Pácinba plébánosi szolgálatra. 2004 és 2015 között a jászalsószentgyörgyi egyházközséget vezette plébánosként, ahol aktívan részt vett a helyi KÉSZ-csoport megalapításában. 2009-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerzett kánonjogi licenciátust. 2010-től szentszéki kötelékvédő, 2013-tól érseki tanácsos. 2018-ig az egri Fájdalmas Anya-templom plébánosa volt, jelenleg a tiszaújvárosi Magyarok Nagyasszonya-templomban szolgál. A KÉSZ elnökségének munkájában 2016 óta vesz részt. Családi hátterének köszönhetően fontos mozgatórugója az elcsatolt területeken, leginkább a Felvidéken élő magyarsággal történő kapcsolatépítésnek.


Dr. Suhajda János
elérhetőség: jano20[kukac]freemail.hu

1978-ban Kiskunhalason született. Gyermekkorától érettségiig Kiskőrösön nevelkedett, majd felvételt nyert a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemre. Az általános orvosi diploma megszerzése, majd két év fővárosi központi gyakornoki képzés után családjával Kecelre költözött. Jelenleg Kecelen és Imrehegyen háziorvosként, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórházban részállásban sürgősségi osztályos orvosként dolgozik. Feleségével négy gyermeküknek boldog szülei. A KÉSZ keceli csoportjának tagja 2006-tól, 2012-től vezetője.  Aktív szerepet vállalt a KÉSZ kiadásában megjelent 2014-es családtámogatási rendszert bemutató és népszerűsítő anyag összeállításában, szerepelt az egyesület harmincéves jubileuma alkalmából készült "Mert nem csak magadnak születtél” c. kisfilmben. Isten szolgálatában a keresztényi, nemzeti kérdésben pedig a Kárpát-medencei egység és a határon túli, főként erdélyi magyarság sorsa foglalkoztatja.


Tóth Ernő
elérhetőség: ernotott[kukac]gmail.com

1956. január 10-én született Szigetváron. Református. Pécsen a Széchenyi István Vegyipari Szakközépiskolában érettségizett, majd az Institutul de Petrol si Gaze Egyetem Kőolajfeldolgozás és Petrolkémia szakán vegyészmérnöki diplomát szerzett. Szakmai tanulmányokat folytatott Oxfordban, illetve JICA ösztöndíjasként Japánban. Jelenleg folyamatbiztonsági szakértőként dolgozik. Nős, három gyermek édesapja. 1979 óta él Százhalombattán. A város közéletében aktívan részt vesz, éveken keresztül – az azóta megszűnt – Battai Hírlap főszerkesztője volt, rendezvényeket, kulturális programokat szervez. 2013-tól a százhalombattai KÉSZ-csoport vezetője, 2019-ben lett az országos elnökség tagja.

Az oldal sütiket használ működéséhez. Az oldal használatával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat.