A fejlődés mindig változást is jelent

Az idei őszi küldöttgyűlés Egyesületünk közel három évtizedes történetének fontos mérföldköve volt, melynek a Budapest-belvárosi csoport adott otthont november 11. és 13. között.

 

Péntek este a kispesti Jézus Szíve-templomban alapító elnökünk, Csanád Béla emlékére Osztie Zoltán koncelebrált gyászmisét mutatott be, amit az altemplomban koszorúzás, majd irodalmi műsor követett. Zoltán atya egykori tanárával kapcsolatos emlékeit, Tarján Levente, a bajai csoport elnöke a KÉSZ alapításának kezdeteit idézte fel, Fülöp Zsuzsanna, a JEL újság korábbi főszerkesztője Csanád Béla költői és műfordítói munkásságát méltatta, Császár Angéla színművésznő pedig verseiből szavalt.

November 12-én, szombaton az Egyetemi-templomban szentmisével kezdődött a küldöttek munkája. A napirendi pontok feldolgozása előtt meglepetésvendég érkezett: Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetést adta át Osztie Zoltánnak, a KÉSZ leköszönő elnökének. Az indoklás szerint Osztie Zoltán Magyarország egyik legsokoldalúbb keresztény civil szervezetének vezetőjeként húsz éven át odaadóan erősítette a keresztények társadalmi szerepvállalását határon innen és túl, szolgálatával a magyarság erkölcsi és szellemi javát, illetve az egyetemes emberi értékeket képviseli.

A leköszönő elnök beszámolójában rámutatott arra, hogy minden intézménynek szüksége van arra, hogy fejlődjön, a fejlődés pedig mindig változást is jelent. Erre a változásra szüksége van a KÉSZ-nek, s neki kötelessége, hogy a változást elősegítse. Határozott meggyőződése, hogy az új elnök egyfelől biztosítja a folyamatosságot, de a változást is.

– Már többször feltették a kérdést: mit jelent nekem a KÉSZ? A válasz mindig ugyanaz volt: saját magam megtalálását. Az öntudatra ébredést, a helyes, szép és jó dolgok melletti kiállást. Azt a felismerést, amit – bár örök érvényű igazság mégis – mindenkinek saját magának kell megismernie, alkalmaznia és ezen axióma szerint élnie: a szeretet mindenek felett való – idézte Zoltán atya Pálmai Tamás elnökségi tag gondolatait, mellyel teljes mértékben azonosulni tud.

– Azt, hogy előbb önmagunkat kell meglelnünk, tisztelnünk, szeretnünk testestől-lelkestől. Hiszen, ha ezt megtesszük, mindjárt másokat is tudunk szeretni. Megtanultam felismerni, hogy a szó szép, de éles fegyver is, mellyel harcolni, védekezni, de sebezni is lehet. Hogy barátság, barátok nélkül lehet, de nem érdemes élni. És azt is, hogy adni a legjobb dolog a világon, és, hogy magyarnak lenni, öntudatosan élni ezt a gyönyörű nemzeti létet a legfelemelőbb érzés. De azt is, hogy soha nem szabad feladni semmit, de észszerű kompromisszumokat kötni szabad, hogy az ember ugyanaz próbáljon lenni mindenhol: ember – folytatta a leköszönő elnök beszédében.

– Rádöbbentem arra, hogy a világ nagy, ezer sebből vérző, de ebből megoldani csak azt próbáljuk, amit a szubszidiaritás elve szerint meg is tudunk. De azt tegyük is meg! Megtanultam azt is, hogy ezer fokon kell égni, mert minden ember – legyen az családtag, barát, ellenfél, ellenség, egészséges vagy beteg – ügye ezt kívánja meg. Magamba véstem azt is, hogy soha, egy pillanatra sem feledhetem: Isten irgalmas és szeret. Hát ennyi, „csak” ennyi nekem a KÉSZ. A megtalált út maga – zárta felszólalását a volt elnök.

A küldöttek egyhangúlag választották meg új elnöknek Makláry Ákos görögkatolikus papot, aki a Budai Görögkatolikus Parókia parókusa, a Hajdúdorogi Főegyházmegye bírósági helynöke, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola kánonjog tanára. Felszólalását az Úr imájával kezdte, majd felsorolta azokat az elveket, amelyeket a szervezet működése szempontjából fontosnak tart. Kifejtette, hogy a görögkatolikusság Rómához való hűséget jelent, tehát, ugyanahhoz a papi közösséghez tartozik, mint két elnök elődje. Kiemelte az ökumené jelentőségét, amelyben Krisztus követése a lényeg. Fontosnak tartja a nemzetben való gondolkodást – amit a jelenlévő határon túli társszervezeteink képviselői örömmel üdvözöltek –, s a helyi szervezetekkel való személyes kapcsolatot.

A küldöttgyűlés új tisztségviselőket és elnökséget is választott. A jövőben a KÉSZ társelnöki posztját Galgóczy Gábor tölti be, a szervezet elnökhelyettese pedig Keresztes Dénes nyíregyházi elnök lett. A megújult elnökség tagjai: Franczelné Bor Mária, a nyíregyházi csoport tagja, Brummer Krisztián, a soproni szervezet elnöke, Csizovszki László jánoshalmi elnök, Izing László, a tatai KÉSZ elnöke, Lakatos István Antal, a dunakeszi csoport elnöke, Pálmai Tamás, a békési helyi szervezet tagja, Pásztor Pascal egri plébános, a jászalsószentgyörgyi KÉSZ tagja és Zachar Péter Krisztián, a Budapest-belvárosi csoport elnöke.

A küldöttgyűlés keretében megrendezett ünnepségen került átadásra a KÉSZ Csanád Béla-díja, melyet Saramó Márta, a tolnai csoport elnöke, leköszönő elnökségi tag vehetett át a KÉSZ-ben végzett áldozatos munkájának elismeréseként.

Kapcsolat
Eseménynaptár

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

székhely: 1016 Budapest, Aladár u. 17. fszt. 4.

adószám: 19719548-1-41

e-mail: iroda[kukac]keesz.hu

tel.:/fax: (06 1) 328-0164

bankszámlaszám: 11100104-19719548-36000001

 

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat
 

powered by Reelweb  | designed by PetrusWorks