Ötletekkel és gondolatokkal gazdagodott a KÉSZ kincsesládája

Eredményes tavaszi küldöttgyűlést tartott a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Tiszafüreden május 4. és 6. között.

 

Eredményes tavaszi küldöttgyűlést tartott a KÉSZ Tiszafüreden. A háromnapos összejövetel résztvevőit a város polgármester-helyettese Vargáné Balogh Irén, valamint Baranyák Béla plébános üdvözölte. A helyi KÉSZ csoport vezetője, Sólyomvári György örömmel fogadta a vendégeket alakulásuk negyedszázados évfordulóján, és ismertette az elmúlt huszonöt év történéseit.

A küldöttgyűlés résztvevői megismerhették Az idők jelei program részeként megjelent Újra néven nevezzük című könyvet, amely elemzésekor Makláry Ákos, a KÉSZ elnöke elmondta: „Krisztus tanítása kétezer éve hat, de a 20–21. században Európában mintha felejtenék a tőle kapott hitet, célt, életvezetést és értékeket. A könyv az ezekből fakadó négy erényt tárgyalja, amelyekre mindannyiunknak törekednünk kell, hogy boldogabb legyen az egyéni és a közösségi életünk.”

Az egész országból érkezett csoportképviselők és a találkozó határon túli vendégei szombaton reggel a Nagyboldogasszony-templomban közös szentmisén kérték a Mindenható segítségét az eredményes munkához.

Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke, országgyűlési képviselő üdvözlő szavait követően a küldöttek meghallgatták az előző, őszi küldöttgyűlés határozatiról szóló beszámolót. Galgóczy Gábor társelnök elmondta, hogy a KÉSZ tevékenységét társadalmi, egyházi, kulturális és szociális téren egyaránt végezte az elmúlt évben is. Aktív kapcsolatot ápolt a civil szervezet a határon túli magyarsággal, erősítve ezzel a magyar nemzet egységét.

Az egyesület számára fontos küldetés volt a szociális téren végzett segítségnyújtás. Önállóan és együttműködve számos civil szervezettel adománygyűjtést szervezett több alkalommal hazai és határon túli rászoruló gyermekek, idősek és családok részére, ételt és tűzifát osztott nehéz körülmények között élő családoknak pl. Békésen, Mátészalkán, Kunszentmártonban, Zalaegerszegen, valamint részt vett Budapesten és Kecskeméten hajléktalanok részére szervezett ételosztásban.  

A nevelés, oktatás, ismeretterjesztés keretében a szervezet rajzpályázatokat írt ki iskoláskorú gyermekek részére a Szent László-év alkalmából és Szűz Mária tiszteletére. Ugyancsak a jubileum alkalmából rendezett Arany János-szavalóversenyt középiskolások számára, míg a Házasság hete rendezvénysorozat keretében a család és a házasság szerepének fontosságára hívta fel a figyelmet. A KÉSZ igyekszik mindinkább vonzási körébe vonni a fiatalabb nemzedéket, ez Nyíregyházán valósult meg leginkább, ahol ifjúsági tagozatot működtet.

A KÉSZ kulturális tevékenysége igazán szerteágazó és sokrétű. Ennek keretében családi rendezvényeket, imanapokat, az egyházi évhez kapcsolódó ünnepségeket, ismeretterjesztő és irodalmi előadásokat, könyvbemutatókat, konferenciákat, pódiumbeszélgetéseket, a magyar keresztény kultúrát bemutató kiállításokat, hangversenyeket, koncerteket, nemzeti zarándokhelyeket népszerűsítő zarándoklatokat, lelkigyakorlatokat, honismereti kirándulásokat, tanulmányutakat szervezett. Nemzeti ünnepek alkalmával történelmi megemlékezéseket, koszorúzásokat tartott. Bekapcsolódott az Ars Sacra Fesztivál és a Katolikus Társadalmi Napok szervezésébe is. Ismeretterjesztés és hagyományápolás céljával kiadványokat jelentett meg nyomtatott és online formában. Részt vett A megújulás reménye című véleménykutatásban.

Legalább ennyire fontosnak tartja a KÉSZ a kulturális örökség megóvására irányuló munkáját. A magyar keresztény kultúra bemutatása és megóvása érdekében előadásokat, emléktúrát, ünnepségeket, megemlékezéseket szerveztt országos és helyi szinten. Elkészítette a saját kiadásban korábban megjelent Kárpát-medencei népénekgyűjtemény online elérhető kotta- és hangtárát. Közben pedig folytatódott a kötet bemutatása itthon és határon túl. A műemlékvédelem keretében a KÉSZ kezdeményezésére felújításra került Kecel városában a nagy tiszteletnek örvendő plébános, Gubik Mihály síremléke.

Gyermek- és ifjúságvédelemben is mind aktívabb a civil szervezet. Jelöltet állított a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal testületébe, valamint két helyi csoport tábort szervezett általános iskolás gyermekek részére.

A határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység folyamatos az Egyesület életében. Ennek gyakorlati megvalósulása abban is formát ölt, hogy konzorciumi együttműködésben a Keresztény Értelmiségi Körrel előadásokat, bibliaismereti napokat, zarándoklatokat, lelkigyakorlatokat szervezett a Délvidéken. Létrehozta a Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítványt. Részt vett a szervezet a Kárpát-medencei civil háló építésben. Együttműködési megállapodást írt alá a kolozsvári Keresztény Értelmiségi Körrel. Határon túli könyvbemutatókon népszerűsítette a Kárpát-medencei népénekgyűjteményt. A KÉSZ-tagjai honismereti zarándoklatokon találkoztak határon túli együttműködő társszervezetekkel és ismerkedtek közös hagyományaikkal. Kiadvánnyal emlékeztek meg Linner Bertalan beregszászi orvos, vértanú születésének 130. évfordulójáról. Bővültek a kapcsolatok Felvidéken. Válaszúti és békési pedagógusok között korábban kialakult együttműködés tette lehetővé egy újabb találkozó megszervezését. Adományokat juttatott el a KÉSZ a Kárpátalján nehéz sorban élő magyar testvéreikhez.

Makláry Ákos elnök beszámolt a legfontosabb eseményekről. Örvendetes hír, hogy új csoportok alakultak: április közepén Barcson, majd néhány nap múlva Debrecenben. Néhány helyi csoport új elnököt választott. A KÉSZ közéleti megjelenései sem ritkultak, sőt számos konferenciát is felsorolt, amelyek lehetőséget biztosítottak a keresztény értékek megjelenítésére (EUCET, KÉSZ-kerekasztalok, Bioetikai Társaság konferencia stb.). Ugyancsak jelentős fejlődési tényező, hogy a KÉSZ bemutatkozott Bécsben. A hagyományokhoz ragaszkodva a szervezetnek továbbra is „utazó” elnöke van, emelte ki Makláry Ákos, amikor a helyi csoportoknál tett látogatásiról beszélt.

A Felügyelőbizottság beszámolója és a beszámoló elfogadását követően a küldöttgyűlés elfogadta a múlt évi pénzügyi beszámolót és meghallgatta a közhasznúsági melléklet ismertetését, majd ezt a dokumentumot is egyhangúlag elfogadta. Elkészült a 2018. évi költségvetés-tervezet is, ezzel is megismerkedtek a küldöttek, majd szavazással el is fogadták. Napirenden szerepelt még egy kisebb alapszabály-módosítás, illetve a KÉSZ pénzkezelési szabályzatának változásai is. Erről ugyancsak szavazott a küldöttgyűlés.

A Keresztény Szigetet idén újra megrendezi a KÉSZ, ez is szerepel a civil szervezet 2018. évi országos programjában. A hagyományos KÉSZ-zarándoklat a hazáért idén október 6-án lesz és Máriaremete kegyhelyet keresik fel. A tervek szerint december elején Krakkóba és Czestochowába zarándokolnak a KÉSZ tagjai. Az őszi küldöttgyűlést pedig ugyancsak a 25 éves fennállását ünneplő nyíregyházi csoport szervezi meg.

A tiszafüredi összejövetel fő napjának délutánján Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita előadását hallgatták nagy figyelemmel a résztvevők. Az érsek számtalan saját készítésű fotóval illusztrálta igencsak körülményes és veszélyes, a szíriai keresztényeknél tett látogatását. Az általa szomorú utazásnak nevezett vizitáció során „Isten csodáival” találkozott és olyan háborús eseményeket, élet-szituációkat élt meg, amelyek távolról elképzelhetetlennek tűntek. Végül mégis sikerült eljuttatni a magyarok által összegyűjtött segélyt a szíriai keresztényekhez, akik borzasztó körülmények között élnek. Üldöztettet életüket némileg megkönnyítheti a magyarok ajándéka: az áramfejlesztő és a számítógépek. A metropolita szerint ezek a keresztények erősítenek bennünket a tanúságtételben, nekünk pedig nem szabad megfeledkeznünk róluk.

A késő délutáni napirendben a KÉSZ elnöke ismertette a küldöttekkel a tatai küldöttgyűlés műhelymunkájának összegzését. Az anyagból készült tetszetős, gondolatébresztő kiadvány a Küldetésünk címet viseli. A KÉSZ elnökségének ajánlása a helyi csoportok munkájához a tatai küldöttgyűlés műhelymunkája alapján alcímmel sok hasznos javaslatot, szerteágazó tevékenységi lehetőséget, még több munkát, egyszersmind a KÉSZ feladatainak további gazdagodását rejti magában. Éppen ennek a különleges és hasznos tartalomnak köszönhető a küldöttek nagy érdeklődése a füzet iránt. A pozitív fogadtatás mellett a Küldetésünk több új javaslat, széleskörű tevékenység-lehetőség felvetését eredményezte az összejövetelen. A kiadvány ugyan nagy küzdelem árán született meg, jó lecke volt, de megérte – hangzott el a gyűlésen. A benne szereplő alapgondolatokat ugyanis minden helyi csoport – akár a határon túl is – a maga tevékenységére alkalmazhatja.

A küldöttgyűlés záró pontjaként a KÉSZ határon túli társszervezeteinek és helyi csoportjainak beszámolóit hallgatták meg a résztvevők. A találkozó hivatalos berekesztését követően a küldöttek és a vendégek a kiváló házigazdának bizonyult huszonöt éves tiszafüredi csoport tagjaival beszélgettek, barátkoztak.

A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének tavaszi küldöttgyűlése vasárnap délelőtt, bérmálkozási ünnepi szentmisével zárult a tiszafüredi Nagyboldogasszony-templomban.

Tomás Teréz, a KÉK szabadkai elnöke

Kapcsolat
Eseménynaptár

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

székhely: 1016 Budapest, Aladár u. 17. fszt. 4.

adószám: 19719548-1-41

e-mail: iroda[kukac]keesz.hu

tel.:/fax: (06 1) 328-0164

bankszámlaszám: 11100104-19719548-36000001

 

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat
 

powered by Reelweb  | designed by PetrusWorks