Terjesszük hitünk és meggyőződésünk!

Küldöttgyűlésre érkeztek a KÉSZ csoportok vezetői november 6-án este a Párbeszéd Háza dísztermébe, hogy a háromnapos találkozójukon meghallgassák a helyi elnökök, valamint az egyesület elnökének beszámolóit, megismerkedjenek a határon túli társszervezetek tevékenységével.

 

A frissen megjelent Az idők jelei című vitaanyag témáit is áttekintették, s módjuk volt jobban megismerkedni a JEL újság, valamint a KÉSZ honlapjának szerkesztési szempontjaival, gyakorlatával. A szervezés feladatát a KÉSZ józsefvárosi csoportja vállalta magára – sikeresen.

Légy KÉSZ-en!

Akár ez is lehetne a mottója a helyi szervezetek pénteki beszámolóinak. A küldötteket Osztie Zoltán elnök, Csorba Gábor társelnök, Galgóczy Gábor elnökhelyettes és Péchy Mária a józsefvárosi KÉSZ-csoport vezetője köszöntötte. Az ország kilenc helyi csoportjának munkáját tekinthette át a nyitó estén a küldöttgyűlés. Szombathelyről Pácz Miklós, Miskolcról Dudás Lászlóné, Budafok-Tétényről Hervai István, Remeteszőlősről Zlinszky András, Kaposvárról Csillag Gusztáv, Bajáról Tarján Levente, Budapest-Józsefvárosból Péchy Mária, Tatáról Izing László, Békésről Pálmai Tamás rövid beszámolója hangzott el. A felszólalások megerősítették a helyi szervezetek tevékenységének közösségalkotó és megtartó szerepét, a keresztény értékek jegyében történő pasztoráció fontosságát. Ez utóbbi részének tekinthetőek azok a fórumszerű előadások, amelyek a társadalmat érintő legfontosabb kérdésekkel foglalkoztak, s melyek mindenhol vonzották a közönséget.

Követendő kezdeményezésekről is hallhattunk. Ilyennek tekinthető a miskolci KÉSZ-csoport Köszönet a gyógyítóknak akciósorozata. Ennek keretében olyan helyi orvosok a meghívottak, akikre felnéz a közösség. Számukra műsorral kedveskednek. Az orvosok előadást tartanak szakterületük egészségügyi helyzetéről, a hallgatóságot foglalkoztató problémákról. Egy másik követendő kezdeményezést a 25 éve alakult bajai KÉSZ-csoport jegyzi. Kis kötetbe szerkesztette a beszámolókkal, képekkel dokumentált negyedszázados tevékenységének eredményeit, melynek gazdagsága magukat a visszatekintő tagokat is meglepte.

A munka dandárja

A szombat reggeli szentmisét követően az immár online megjelenésű JEL újság főszerkesztője, Rochlitz Bernadett ismertette meg a hallgatóságot az újság szerkezetével, rovatainak elektronikus elérhetőségeivel. Beszámolt az elmúlt kilenc hónap tapasztalatairól, statisztikai adatokkal is alátámasztva, hogy a jelujsag.hu olvasottsága megelőzi az elmúlt év offline olvasottsági adatait. Kiemelte ugyanakkor a reklám, az egyéni hírverés fontosságát. Kattintsanak, szeressék és olvassák a Jelt! – zárta ismertetését a főszerkesztő.

Osztie Zoltán elnöki beszámolója két alapvető témát érintett. Az egyik Az idők jelei vitaanyag, a másik a helyi KÉSZ szervezetek munkájának értékelése. A kritikus aggodalom és a közös felelősségvállalás vezette Az idők jeleit összeállító szervezeteket a társadalmat foglalkoztató legfontosabb kérdések elemzéséhez. Bővebb, un. háttér kötet kiadását is tervezik, melynek megjelenése 2016 elejére várható. Az idők jelei mondanivalóját a helyi csoportok is feldolgozzák. Ebben segíti majd őket az az országjáró körút, melynek során az egyes tanulmányok szerzői tartanak fórumokat országszerte.

A helyi csoportokról szólva Osztie Zoltán hangsúlyozta, a KÉSZ érdemi munkája a helyi csoportokban folyik. Már arról is szólhatunk, hogy az országhatárokat túllépve ez a keresztény értékrendű szerveződés a Kárpát-medence magyarságát is elérte. A közös munka eredménye egy Kárpát-medencei népénekgyűjtemény megjelentetése, mely még ebben az évben megvalósul.
A jövő évi országos programok ismertetése során Galgóczy Gábor kiemelte a március 19-i egri imanapot, mottója: „Mint Dobó a bástyán”, az április 22–24-i kiskunfélegyházi tavaszi küldöttgyűlés eseményét, az október 8-i máripócsi zarándoklatot és a november 11–13-i őszi tisztújító küldöttgyűlést, melynek helyszíne a budapesti Szent Kinga Otthon lesz.

Az idők jelei

A KÉSZ küldöttgyűlés neves vendége volt Náray-Szabó Gábor egyetemi tanár, az MTA tagja, az elméleti kémia és a szerkezeti biológia neves kutatója.
Az idők jelei szerkesztőbizottságának tagjaként Osztie Zoltán, Tordáné Petneházy Judit és Tőkéczki László társaságában vett részt a vitaanyag összeállításában, kiadásában. Osztie Zoltán mellett, aki az Egyházi életről írt, ő is jegyzett témát, társszerzőként az Oktatásét, önállóan a Környezet címűt. Bevezetőjében szólt e kötet előzményeiről, a Magyar Katolikus Püspöki Kar 1996-ban megjelent Igazságosabb és testvériesebb világot! című körleveléről, valamint a Professzorok Batthyány Köre alkotta 2005-ös Szent István-tervről. A professzor ezután áttekintette mind a 16 tématerületet, melyet feldolgoz a kiadvány. A kiadvány megjelenésével kapcsolatban bővebben olvashatnak a KÉSZ honlapján.

A hozzászólók közül Fejéregyházi Sándor Budaörsről szóvá tette, hogy szerinte a kisgyermekek bölcsődei, óvoda nevelése kimaradt a fejezetek közül. Michels Antal atya a józsefvárosi plébániáról hozzászólásában kiemelte, mennyire fontos lenne számunkra a környező nemzetek nyelvének, kultúrájának jobb megismerése. A békési Pálmai Tamás doktor hiányolta a programpontok közül a határon túli magyarsággal foglalkozót. Budakeszi küldöttjeként Andrási Dorottya a versenyt említve hangsúlyozta, mennyire sikerorientáltak a környezetünkben élő nemzetek, s ez minket is ösztönözzön pozitív, keresztényi értékrend alapú életvezetésre. Lukácsi Katalin Jászjákóhalmáról a demográfia kérdését emelte ki. A délelőtti programot a józsefvárosi Palotanegyedben tett körséta zárta Sipka László értékes kalauzolásával.

Az egység szolgálatában

A délutáni tanácskozás a helyi csoportok és a határon túli szervezetek beszámolóival folytatódott. Jakab Eleonóra a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség küldöttje örömmel számolt be legfrissebb eredményeikről. Az Egyházközség a 2015–16-os tanévben szakkollégiumi képzést indított a kebelén belül működő Pásztor Ferenc Fiú- és Lány Szakkollégiumokban. Céljuk a kollégisták látókörének szélesítése, saját szakjuk mellett új, hasznosítható ismeretek átadása, a szabadidő értékes eltöltése. Helyzetüket vázolva Jakab Eleonóra az elsők között említette a politikai, s így a gazdasági helyzet bizonytalanságát, az 56 %-os inflációt, az elvándorlást. Mi több, a magyarlakta településeken is megjelentek a harcok körzetéből távozó belső ukrán migránsok. A túlélési stratégiák alakításához némi segítséget nyújt az anyaország, ám a magyarországi turisták számának megcsappanása, a bevételkiesés csökkenti túlélési esélyeiket. Tájékoztatója szerint Kárpátalja jelenlegi lakosságának 12 %-a magyar anyanyelvű, azaz közel 150 ezer ember. Közülük 40 ezer vallja magát római katolikusnak, 90 ezer reformátusnak.

Kolzsvárról Orbán-Kalamár Aliz szólalt fel. A fiatalok ifjúi lendülettel vették fel a kapcsolatot a társszervezetekkel. Ez év július 6-án vajdasági kirándulásra indultak az ottani Keresztény Értelmiségi Kör (KÉK) segítségével. Augusztusban és szeptemberben már ők láttak vendégül vajdaságiakat és békésieket. Cselekvően vettek részt Márton Áron püspök 120. születésnapján a róla szóló megemlékezés szervezésében.

A KÉSZ vajdasági testvérszervezetének, a KÉK-nek a küldöttjeként Szabó Károly elnök az eredményes együttműködést emelte ki. A 2010-ben aláírt együttműködési megállapodás gazdag fél évtizedet eredményezett. Kiemelte a Kárpát-medencei közép- és hosszú távú program közös kidolgozását; az áprilisi küldöttgyűlés tanácskozását Pápán. Felhívta a figyelmet arra, hogy a JEL újságban a KÉK-nek külön rovata van, melyre mindig érdemes rákattintani.

A gyűlés vége közeledtével Galgóczy Gábor méltatta az esemény vendéglátóinak, a józsefvárosi KÉSZ-csoport tagjainak munkáját. Az újonnan megválasztott csoportvezetők rövid bemutatkozására eztán került sor. Elsőként a Gyöngyösről érkezett Réthyné Toldi Adrien számolt be az ez év október 20-án történt megalakulásukról. Pápáról Schrei Balázst, Nagyatádról Fábián Zoltánt hallgatta meg a küldöttgyűlés.
Zárszavában Osztie Zoltán elnök kiemelte: „A KÉSZ törekvése, hogy tovább erősödjön a keresztény közösség a Kárpát-medencében. Elkötelezettek vagyunk a keresztény értékek terjesztésében és a magyar nemzet egységének szolgálatában. Terjesszük hitünk és meggyőződésünk!”

A háromnapos program kiemelt eseménye volt a KÉSZ díjainak átadása. A Szent Adalbert-díjat Dr. Harmath Károly OFM atya kapta tanúságtevő, az Agapé Kiadóban a keresztény irodalom fennmaradásáért folytatott áldozatos munkája, a határon túli magyarság körében a Keresztény Értelmiségi Kör alelnökeként végzett lelkivezetői tevékenysége elismeréseként. Méltatása a KÉSZ honlapján olvasható.

A Csanád Béla-díjat Pap István ny. mérnök vehette át a tatabányai KÉSZ-csoportban és környezetében végzett kimagasló tevékenységért, a keresztény értékek hagyományteremtő ápolásáért. Laudációja itt olvasható.

Naskay Szilárd

Fotó: Regécz László és Sári Judit

A rendezvényt támogatta a Nemzeti Együttműködési Alap, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

 

 

Kapcsolat
Eseménynaptár

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

székhely: 1016 Budapest, Aladár u. 17. fszt. 4.

adószám: 19719548-1-41

e-mail: iroda[kukac]keesz.hu

tel.:/fax: (06 1) 328-0164

bankszámlaszám: 11100104-19719548-36000001

 

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat
 

powered by Reelweb  | designed by PetrusWorks