Csanád Béla-díj 2021

Galgóczy Gábornak, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége néhai társelnökének adományozta az elnökség 2021-ben a Csanád Béla-díjat az egyesület céljainak megvalósítása érdekében több mint két évtizeden át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként.

 

A KÉSZ alapítójáról elnevezett Csanád Béla-díjat a vezetőség 2021-ben posztumusz ítélte oda dr. Galgóczy Gábornak, a KÉSZ néhai társelnökének. A kitüntetést felesége, Galgóczy Ágnes vette át a KÉSZ jánoshalmi küldöttgyűlése keretében megrendezett banketten november 6-án. A méltatást Makláry Ákos elnök olvasta fel:

Galgóczy Gábor 1941. november 20-án született Budapesten, olyan katolikus családban, ahol komolyan vették a keresztény nevelést. 1959-ben kitűnő eredménnyel érettségizett a Budapesti Piarista Gimnáziumban, majd egy év fizikai munka után került a Szegedi Orvostudományi Egyetemre. Itt az egyetemi tanulmányokat követően Summa cum laude eredménnyel doktorált 1966-ban. Két évig a Szegedi Élettani Intézetben dolgozott, majd 1968-tól az Országos Munka- és Üzemegészségügyi Intézetben volt kutató orvos, tudományos főmunkatárs, c. egyetemi docens, majd az intézet igazgatójaként ment nyugdíjba 2006-ban. Tudományos fokozatot (a biológiai tudomány kandidátusa) 1984-ben érdemelt ki. Nagy szerepe volt a munkahelyi egészségfejlesztés magyarországi népszerűsítésében és hazánk ezirányú nemzetközi tevékenységében.

A rendszerváltást követően kapcsolódott be aktívan a civil, értelmiségi közéletbe. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége életében kezdetektől részt vett, majd a helyi csoportok alakulásának folyamatában 1998-tól 15 éven át a józsefvárosi KÉSZ-csoportnak alapító elnöke volt. Munkáját hihetetlen precizitás, stabilitás, rendszeresség, eltökéltség, magas színvonal jellemezte. A csoport rendezvényein a hazai értelmiség kiemelkedő személyiségei tartottak és tartanak havi rendszerességgel előadásokat.

2002 és 2007 között a Küldöttgyűlés szavazatai alapján a KÉSZ országos elnökségének tagja lett, majd 2007-ben választották meg a szervezet elnökhelyettesének. 2017-től haláláig civil társelnöki tisztséget töltött be.

Galgóczy Gábornak elévülhetetlen érdeme volt a határon túli kapcsolatháló megerősítése, a Kárpát-medencei nemzetegyesítés megvalósítása a keresztény szervezetek együttműködése révén. Elnökhelyettesként és társelnökként is rendszeres vendége volt a határon túli társszervezetek rendezvényeinek, aktívan koordinálta az új partnerek felkutatását és a magyarországi pályázati forrásokból való támogatásukat. A Kárpát-medencei népénekgyűjtemény végleges formába öntése és kiadása, a Délvidéki magyar Golgota 1944/45 c. vándorkiállítás felkarolása, a Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítvány létrehozása is a nevéhez kötődik.

A KÉSZ-ben végzett kiemelkedő tevékenysége mellett 2002 óta vett részt a Százak Tanácsa munkájában, valamint megalakulása óta tagja volt a Piarista Öregdiák Szövetségnek. Családjával 1980-tól vett részt a Budapest-józsefvárosi Szent József-plébánia életében, a plébánia képviselő-testületének tagja (1999–2010), valamint a képviselő-testület elnöke volt 2014 és 2016 között. Egyházközségi tevékenységért az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye 2019-ben a Szent Adalbert-díj kisérem fokozatával tüntette ki.

2020-ban Áder János, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozta Galgóczy Gábornak, a KÉSZ társelnökének, az egykori Országos Munka- és Üzemegészségügyi Intézet nyugalmazott igazgató főorvosának a keresztény egyetemes emberi értékek képviseletét, valamint a határokon átívelő keresztény kapcsolati háló megerősítését szolgáló munkája elismeréseként.

Hosszan tartó betegség után, 79 éves korában hazatért Teremtőjéhez. 

Adj Uram örök nyugodalmat neki!

 

 

Kapcsolat
Eseménynaptár

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

székhely: 1016 Budapest, Aladár u. 17. fszt. 4.

adószám: 19719548-1-41

e-mail: iroda[kukac]keesz.hu

tel.:/fax: (06 1) 328-0164

bankszámlaszám: 11100104-19719548-36000001

 

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat
 

powered by Reelweb  | designed by PetrusWorks