Cselekvő szeretet

A KÉSZ debreceni csoportja „Tettel, szeretettel” címmel szakmai konferenciát rendezett Debrecenben október 22-én.

 

A rendezvény célkitűzése az volt, hogy megvilágítsák a Krisztus által megfogalmazott isteni, felebaráti szeretet értelmezését az emberi kapcsolatokban, a humán szolgáltatás rendszerében, a szervezetfejlesztésben. A cselekvő szeretetet mint módszertani elemet vizsgálták a szakmai professzió tükrében, a szociális segítés, a gyermekvédelem és a pedagógia gyakorlatában. „Fontosnak tartjuk – mondta el bevezető előadásában Erdei Sándor, a KÉSZ debreceni csoportjának elnöke –, hogy azok az egyházi, civil és állami fenntartású, hasonló feladatokat ellátó szervezetek, amelyek immár évek óta működnek egymás mellett ebben az ágazatban a megyénk területén, még jobban működő szakmai kapcsolatokat alakíthassanak ki egymással. Együttműködésben legyenek képesek egy olyan szociális ellátórendszert képezni, amely maximálisan igazodik a helyi társadalmi igényekhez, elvárásokhoz. Képesek legyenek egységes, de színes magas szakmai színvonallal megjelenni a helyi szolgáltatáskínálatban, mindig szem előtt tartva a szeretetből fakadó cselekvés elvét." A felszólalók hangsúlyozták a szeretet tanításának felekezetközi érvényességét, ökumenikus értelmezését. Mindannyian felvetették, hogy milyen plusz értéket tud hozzáadni szakmai téren egy-egy keresztény jellegű szervezet.

A konferencia nyitó előadásában Czibere Károly, az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára a szeretet Krisztus-központú evangéliumi alapjairól szólt, majd a „kezek evangéliuma”, vagyis a megélt szeretetgyakorlás öröméről, az érte való hálaadásról és a belőle fakadó gazdagodásról beszélt. Verdes Miklósgörögkatolikus pap, főiskolai oktató  – a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálatot képviselve – a kapcsolatokon alapuló keresztény nevelésről nyújtott gazdag tartalmú támpontokat. Varga Zoltán, a Református Gyermekvédelmi Szolgálat – Nevelőszülői Hálózat pszichológusa a mai gyermekek és fiatalok megváltozott lelki és pszichés körülményeit látva – Pilinszky Jánost idézve –, az irgalom, a türelem, az elismerés és a hit által vezérelt nevelés fontosságáról szólt.

Bemutatkozott a keresztény egyházak által fenntartott néhány szolgáltató, akik megosztották tapasztalataikat, szóltak az egyházak eddigi hasznos szerepvállalásáról, további lehetőségeket kínáltak a szakmai együttműködések hatékonyabbá tételére, segítséget kínálva az igények és lehetőségek egymásra találására az evangélium útmutatása alapján, akár a tudomány szakmai eszközeivel is. Győri Zsófia, a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona és Fejlesztő Nevelés-Oktatást végző Iskolája igazgatója A szeretet, mint módszer, eszköz, hozzáadott érték a fogyatékos személyek professzionális ellátásában címmel beszélt arról is, hogy intézményük krédója határozza meg nevelő munkájukat, melynek alapja az emberszeretet és a gyermek maradék nélküli elfogadása. Mindezt érdekes képsorban mutatta be. Morva Emília, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat régióvezetője a szegények társadalmi befogadása és a szeretetszolgálatok felelőssége kapcsán gyakorlati példákon mutatta be elszegényedett, nincstelenné váló emberek segítéséért folytatott küzdelmes munkájukat. Mézes Zsolt Lászlóevangélikus teológus  a Jelenlét Műhely Egyesület képviseletében a segítők segítését mutatta be az általa 2006-ban alapított a Látás Redukciójával történő Dramatizálás (LRD) alapú Láthatatlan Színház alkalmazási lehetőségeivel.

fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
f
orrás: Magyar Kurír

Kapcsolat
Eseménynaptár

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

székhely: 1016 Budapest, Aladár u. 17. fszt. 4.

adószám: 19719548-1-41

e-mail: iroda[kukac]keesz.hu

tel.:/fax: (06 1) 328-0164

bankszámlaszám: 11100104-19719548-36000001

 

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat
 

powered by Reelweb  | designed by PetrusWorks