Elnökség

elnök: MAKLÁRY ÁKOS  parókus
társelnök: DR. GALGÓCZY GÁBOR
elnökhelyettes: KERESZTES DÉNES
   
elnökségi tagok:
DR. BRUMMER KRISZTIÁN, a soproni csoport elnöke
CSIZOVSZKI LÁSZLÓ, a jánoshalmi csoport elnöke
IZING LÁSZLÓ, a tatai csoport elnöke
DR. LAKATOS ISTVÁN ANTAL, a dunakeszi csoport elnöke
DR. PÁLMAI TAMÁS, a békési csoport tagja
PÁSZTOR PASCAL, a jászalsószentgyörgyi csoport tagja
TÓTH ERNŐ, a százhalombattai csoport elnöke
DR. ZACHAR PÉTER KRISZTIÁN, a Budapest-belvárosi csoport elnöke

Az elnökség tagjainak elérhetősége és rövid önéletrajza

Makláry Ákos
elérhetőség: iroda[kukac]keesz.hu

1972-ben született Kemecsén. A Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban érettségizett, majd a Budapesti Hittudományi Akadémián végzett a Központi Szeminárium papnövendékeként. A római Pápai Keleti Intézetben szerzett kánonjogi licenciátust, ezután lelkipásztori kisegítő volt Rakacaszenden. 1998-ban Nyíregyházán szentelték pappá. Jelmondatát a keresztényi és a papi életre vonatkoztatva a 65. zsoltárból választotta: „Boldog az, kit kiválasztasz…” Miskolcon volt káplán, majd szolgált a máriapócsi kegyhelyen, ezt követően pedig Anarcson mint parókus. Római posztgraduális képzést követően a Budai Görögkatolikus Parókia parókusa, a Hajdúdorogi Főegyházmegye bírósági helynöke. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége elnöke 2016. november 12-től.

 Dr. Galgóczy Gábor
elérhetőség: galgoczy.gabor[kukac]freemail.hu

Dr. Galgóczy Gábor1941-ben látta meg a napvilágot. A Szegedi Orvostudományi Egyetemen szerzett általános orvosi diplomát, summa cum laude eredménnyel. Később szakvizsgát tett, majd biometriai tanfolyamot végzett. 1985-ben lett a biológiai tudomány kandidátusa, 1990-ben címzetes egyetemi docensé nevezték ki. Az Országos Munka- és Üzemegészségügyi Intézetben (OMÜI) dolgozott, majd nyugdíjazásáig az OKK-OMFI-ben (jelenleg: az Országos Munkahigiénés és Foglalkozásegészségügyi Intézet, OMFI) igazgató főorvosi posztot töltött be. A KÉSZ józsefvárosi csoportjának 1998-as megalakulása óta tagja és elnöke volt 2013-ig. 2002-ben a KÉSZ elnökségi tagja, 2007-től elnökhelyettese lett. 2016-ban választották meg az egyesült társelnökének. Részt vesz a Százak Tanácsa munkájában.

Dr. Brummer Krisztián
elérhetőség: brummer.krisztian[kukac]gmail.com

1975-ben született római katolikus család második gyermekeként Sopronban. Középiskolai tanulmányait Sopronban végezte, majd a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogász diplomát. Ezt követően 2004-ben a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szakokleveles politológus végzettséget kapott. Jelenleg is a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék óraadója. 2001-től Ágfalva Községi Önkormányzat polgármesteri hivatalának jegyzője, majd 2004-től Szakony és Gyalóka települések körjegyzője. 2007 óta Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának a polgármesteri irodavezetője. Felesége, Horváth Mónika fogtechnikus, akivel két gyermekük van. A két leánya a soproni Szent Orsolya Katolikus Gimnázium és Általános iskola tanulója. Aktív tagja a nagy múltú Soproni Városszépítő Egyesületnek. 2007-től a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége soproni csoportjának tagja, 2010-től a csoport elnöke. A Soproni Szemle helytörténeti kiadványban, valamint a Jegyző és Közigazgatás című igazgatásszervezési szaklapban jelentek meg cikkei, tanulmányai. Gyalókai krónika címmel 2007-ben írta meg a település monográfiáját.  

Keresztes Dénes
elérhetőség: keresztesd[kukac]t-online.hu

Keresztes Dénes1949. szeptember 17-én görögkatolikus papcsalád nyolcadik gyermekeként született Komlóskán. Középiskoláit követően felvételt nyert a Debreceni Agrártudományi Egyetemre, ahol 1974-ben kapott agrármérnöki diplomát. Ezután a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen szerezte meg vetőmag-gazdálkodási szakmérnöki diplomáját. Agronómusként kezdett el dolgozni, 1977-ben került a növényi szaporítóanyagokat minősítő állami intézményhez, ahol később megyei vezető lett. 2011-ben ment nyugdíjba. 1975-ben megnősült, feleségével Nyíregyházán élnek. A KÉSZ nyíregyházi csoportjának 2002 óta tagja. 2006-tól a KÉSZ országos elnökségének tagja, 2016-tól pedig az egyesület elnökhelyettese.

Csizovszki László
Csizovszki Lászlóelérhetőség: csizo54[kukac]gmail.com

1954-ben Jánoshalmán született tősgyökeres jánoshalmi szülők gyermekeként. Iskoláit ott helyben, majd Kiskunhalason, Pécsen, és Budapesten végezte. Szakterülete a gépészet. Jelenleg a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központban az intézmény gondnoki feladatait látja el. Nős, két gyermekes családapa. 1995-től mint a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége jánoshalmi csoportjának egyik alapító tagja, 1999-től mint a csoport vezetője részt vesz Jánoshalma közéletében. A KÉSZ országos elnökségnek 2006 óta tagja. Jánoshalma város önkormányzati képviselőjeként a harmadik ciklusban segíti városa fejlődését.

Izing László
elérhetőség: izing.laszlo[kukac]gmail.com

Tatabányán született 1959-ben. A helyi zenei általános iskolát követően a Budapesti Piarista Gimnáziumba járt, itt érettségizett, a Nehézipari Műszaki Egyetemen Miskolcon 1983-ban lett okleveles bányamérnök, majd 10 évre rá mérnök-közgazdász. Három felnőtt gyermeke van, feleségével Tatán él, jelenleg informatikai tanácsadóként dolgozik. Játszik a tatai ír zenekarban, hobbija az éneklés, a borkultúra tanult és avatott művelője. Írásaival gyakran találkozunk a helyi lapokban. Városában több civil szervezet vezető tisztségviselője. 1994-től, alapítása óta a helyi KÉSZ csoport elnöke, 2016 őszétől az országos elnökség tagja.

Dr. Lakatos István Antal
Elérhetőség: drlakatosistvan[kukac]gmail.com

1975. január 15-én született Kalocsán. Alapfokú tanulmányait szülővárosában végezte, a kecskeméti Piarista Gimnáziumban érettségizett, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán történelem tanári és szociológusi, a Jog- és Államtudományi Karon jogász végzettséget szerzett. Munkahelyén projektmenedzserként dolgozik. Nős, két gyermek édesapja, családjával 2008 óta él Dunakeszin, a helyi Szent Imre Egyházközség aktív tagja. A KÉSZ munkájában 2013 óta vesz részt, mint a dunakeszi csoport vezetője, 2016 óta az országos elnökség tagja.

Dr. Pálmai Tamás
Dr. Pálmai Tamáselérhetőség: tamas.palmai[kukac]gmail.com

1958-ban született Sepsiszentgyörgyön. Falun eltöltött első hét éve után szülővárosában érettségizett az egykori Székely Mikó Kollégiumban. Iskolájában aktív tagja volt a színjátszó körnek és irodalmi színpadnak. Rendszeres résztvevője és díjazottja volt a Magyar Irodalmi Olimpiának. 1985-ben végzett a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem általános orvosi karán. 1990 óta él Békésen és dolgozik háziorvosként. Két szakorvosi vizsgáját Magyarországon szerezte, szakfelügyelő volt, most oktató-mentor (SZTE). Felesége, dr. Pálmai Éva foglalkozás-egészségügyi szakorvos, akivel három gyermekük van. Római katolikusként a békési egyházközségben tanácsnokként dolgozik. Tagja a KDNP-nek, annak országos elnökségének. A Jobboldali Összefogás Békésért Polgári Kör színeiben helyi önkormányzati képviselő és alpolgármester a tisztsége. A KÉSZ-ben régiófelelős és az országos elnökség tagja. Hobbija az intenzív közéletiség, az olvasás és az írás. A Békési Újságban, a Háromszékben, a Magyar Honlapon, a KÉSZ honlapján, a Jel újságban jelennek meg cikkei, publicisztikai jegyzetei.

Pásztor Pascal
elérhetőség: pasztor.pascal[kukac]egriegyhazmegye.hu

1969-ben született Nagymihányon (Michalovce). Pappá szentelését követően 1996-tól Kazincbarcikán, majd Sátoraljaújhelyen és Ózdon káplánként dolgozott. 2001-ben helyezték Pácinba plébánosi szolgálatra. 2004 és 2015 között vezette a jászalsószentgyörgyi egyházközséget, ahol aktívan részt vett a helyi KÉSZ-csoport megalapításában. Jelenleg az egri Fájdalmas Anya-templom plébánosa, 2013-tól érseki tanácsos. A KÉSZ elnökségének  2016-ban lett tagja. Családi hátterének köszönhetően fontos mozgatórugója az elcsatolt területeken – leginkább Felvidéken – élő magyarsággal történő kapcsolatépítésnek.

Tóth Ernő
elérhetőség: ernotott[kukac]gmail.com

1956. január 10-én született Szigetváron. Református. Pécsen a Széchenyi István Vegyipari Szakközépiskolában érettségizett, majd az Institutul de Petrol si Gaze Egyetem Kőolajfeldolgozás és Petrolkémia szakán vegyészmérnöki diplomát szerzett. Szakmai tanulmányokat folytatott Oxfordban, illetve JICA ösztöndíjasként Japánban. Jelenleg folyamatbiztonsági szakértőként dolgozik. Nős, három gyermek édesapja. 1979 óta él Százhalombattán. A város közéletében aktívan részt vesz, éveken keresztül – az azóta megszűnt – Battai Hírlap főszerkesztője volt, rendezvényeket, kulturális programokat szervez. 2013-tól a százhalombattai KÉSZ-csoport vezetője, 2019-ben lett az országos elnökség tagja.

Dr. Zachar Péter Krisztián
elérhetőség: belvarosi.kesz[kukac]gmail.com

1976-ban született Budapesten. Középiskolai tanulmányait Bécsben végezte, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett történelem és német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár diplomát. Ezt követően 2006-ban szerezte doktori fokozatát (PhD) az ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola Új- és Legújabbkori Magyar Történelem Doktori Program keretében. Kutatásai során több országos jelentőségű OTKA kutatócsoport tagja, majd vezetője volt. Eddig három önálló és két társszerzős monográfiája jelent meg. Tudományos munkássága mellett oktatott az ELTE BTK-n, majd a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézetében és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán. 2005-től a Kodolány János Főiskola munkatársa, jelenleg a KJF Nemzetközi Tanulmányok és Történelem Tanszék tanszékvezető főiskolai tanára. 2009-től rendszeres felkért előadója a Szent Korona Szabadegyetemnek és konferencia-sorozatnak. 2015-ben elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai Kutatói Ösztöndíját. 2004 és 2015 között a Modern Minerva Alapítvány kuratóriumi tagja volt, mely során országos interdiszciplináris doktorandusz-konferenciák szervezési, illetve a Modern Minerva Könyvek-sorozat szerkesztői feladatait látta el. 2005-től a KÉSZ Budapest-belvárosi csoportjának tagja, 2011-től a csoport elnöke. Alapító történelem-oktatója volt a KÉSZ Aquinói Szent Tamás Akadémiának.

Kapcsolat
Eseménynaptár

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

székhely: 1016 Budapest, Aladár u. 17. fszt. 4.

adószám: 19719548-1-41

e-mail: iroda[kukac]keesz.hu

tel.:/fax: (06 1) 328-0164

bankszámlaszám: 11100104-19719548-36000001

 

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat
 

powered by Reelweb  | designed by PetrusWorks