Épített örökségünk megóvása

Adománygyűjtést indított a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége a Dévától 25 kilométerre, a Maros jobb partján fekvő Marosillyén található katolikus templom megmentése érdekében. Az adományokat ez év végéig várjuk.

 

Udvarhelyi Olivér, a KÉSZ veszprémi csoportjának elnöke, ferences öregdiák két évvel ezelőtt Csíksomlyóra menet tért be Marosillyére, és családjával szerette volna belülről is megnézni a katolikus templomot. Megdöbbentő, szívszorító kép fogadta őket: a templom ajtaját bedeszkázták, a templomkert pedig teljesen elhanyagolt és lehangoló állapotban volt. Ekkor határozta el, hogy a KÉSZ-szel és a ferences öregdiákokkal összefogva segíteni fogja a templom rendbehozatalát annak érdekében, hogy az ismét látogatható legyen, s ott a híveknek a ferences atyák szentmisét mutathassanak be.

A Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekséghez tartozó kőtemplom komoly állapotmegóvási munkálatokon ment keresztül 2016−17-ben a magyar állam támogatásával a Rómer Flóris Terv keretében. Megújult a tetőzet, új cseréplécezés került beépítésre a cserepek átforgatásakor, kicserélésre kerültek a horganyzott lemezek és új vápák kerültek kialakításra. A régi eresz mintájára a héjazatra, a templomhajóra, és a szentélyre két kettős-kereszt készült, valamint új ereszcsatorna és lefolyók kerültek felszerelésre, valamint elkészült a villámhárító felszerelése is. Ennek ellenére sajnos jelenleg életveszélyes az épület, ezért volt elkerülhetetlen a bezárása.

A templom múltja egészen a 15. századig nyúlik vissza. Egy 1412-ből származó írásos emlék szerint már állt egy kőtemplom Marosillyén, amit a 16. század második felében – a falu lakosságának a református hitre való áttérésével – a reformátusok vették használatba. 1749-ben két ferences szerzetes vezette katolikus székelyek foglalták vissza és szervezték újjá az egyházközséget, a templom ekkor került a katolikus hívek tulajdonába.

A marosillyei Sarlós Boldogasszony tiszteletére szentelt plébániatemplom szentélye a reformációt megelőző korszakból maradt fenn. A sekrestyeajtó faragott kőkerete 16. századi, valamint ebből az időszakból származik a sekrestye kő ablakkerete és a hajó déli falába beépített 1581-es feliratos kőtábla is. A templomban található a könnyező pócsi kegykép egyik erdélyi másolata is.

Terdik Szilveszter kutatása szerint nem a Máriapócson, hanem a Bécsben őrzött eredeti kegykép alapján készült az a másolat, amely a marosillyei plébániatemplom főoltárát díszíti, üvegszekrénybe helyezve, díszes fém koronákkal ékesítve. A főoltár felett egykor olvasható felirat szerint a képet annak emlékére helyezte ide báró Bornemissza János és József, hogy 1803-ban a falura örökös birtokadományt nyertek az uralkodótól.

Mindezek megóvása közös felelősségünk. Kérjük, hogy lehetőségeikhez mérten járuljanak hozzá a marosillyei Sarlós Boldogasszony-plébániatemplom felújításának költségeihez.

Az adományokat a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége bankszámlájára várjuk 2021. december 31-ig az alábbi közlemény feltüntetésével:

1100104-19719548-36000001 (CIB Bank)
"adomány a marosillyei templom felújítására"

„Amit szeretetből odaajándékozol gyermekednek, társadnak, nemzetednek, az örökre a tied marad.” (Böjte Csaba OFM)

2021-10-25

SJ

Kapcsolat
Eseménynaptár

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

székhely: 1016 Budapest, Aladár u. 17. fszt. 4.

adószám: 19719548-1-41

e-mail: iroda[kukac]keesz.hu

tel.:/fax: (06 1) 328-0164

bankszámlaszám: 11100104-19719548-36000001

 

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat
 

powered by Reelweb  | designed by PetrusWorks