Kereszt fogadja a Hajdúszoboszlóra érkezőket

Ökumenikus szertartáson, püspökök részvételével szentelték fel a Trianon százéves évfordulójára állított út menti keresztet Hajdúszoboszló határában július 31-én.

 

Az út menti kereszt a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének hajdúszoboszlói csoportja kezdeményezésére készült közadakozásból.

Ez a legősibb keresztény szimbólum, mely a krisztusi gyökerű Európában, de különösen Közép-Európában megszámlálhatatlan helyen és módon hirdette és hirdeti az állítóknak a hitét, most már itt is a mi élő hitünkről Isten- és Krisztus-szeretetünkről tesz tanúságot.

E keresztre, melyet a hajdúszoboszlói római katolikusok, reformátusok és görögkatolikusok hite emelt, úgy tekintünk, mint a mi gránitból vájt hitvallásunkra.

S e csodálatos „Krisztus-jelet” Fekete Károly református püspök, Palánki Ferenc római katolikus püspök és Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita szentelte fel ökumenikus szertartás keretében.

Fekete Károly igehirdetésében e páli mondathoz fűzte gondolatait: „A keresztről szóló igehirdetés balgaság azoknak, akik a vesztükbe rohannak, de nekünk, akik az üdvösség útján haladunk, Isten ereje” (1Kor 1,18).

A püspök úr tájékozódási pontként említette a keresztet, mely arról tanúskodik, hogy akik ezen a tájon élnek a kereszt alapján tájékozódnak és hitük a kereszthez tartozó. E kereszt nagypéntekről és húsvétról szóló üzenet is egyben. Mert minden korban élnek olyanok, akiknek ez a jel sokat mond. A megfeszítettről szóló beszéd pedig közös nevezőre hozza a felekezeteinket.

Kihangsúlyozta, hogy a reformátusok címerében két kereszt is van: a Biblián álló Isten báránya által tartott zászlórúd végén és magán a zászlón is. Azzal zárta gondolatait, hogy aki a keresztre néz, annak eszébe kell jusson a mi Urunk, Jézus Krisztus, aki a mi életünk megváltója.

A szertartás végén Makláry Ákos, a KÉSZ országos elnöke is szólt a jelenlévőkhöz. Gondolatait azzal kezdte, hogy a hagyomány szerint 312 őszén a milviusi hídnál történt csata előtt Nagy Konstantin császár egy látomásban a kereszt jelét látta, és ezt hallotta: „E jelben győzni fogsz!”. Ugyanakkor ma fájdalmasan tapasztaljuk, hogy keresztény templomokat gyújtanak fel, kereszteket gyaláznak meg. Ezért is örül annak, hogy az ország legfiatalabb KÉSZ csoportja keresztet állít, mely hirdeti Krisztus békéjét.

S végül Feketéné Kiss Mária, a helyi KÉSZ-csoport vezetője köszönte meg püspökeink szolgálatát, az adományozók támogatását, s elmondta, hogy tudunk azonosulni a költővel, Weöres Sándorral, aki így ír:

„A keresztnek felső / ága égre mutat, / nagy örömhírt tudat: / «itt van a te utad»”, de tudjuk azt is, hogy „a keresztnek alsó / ága földre mutat”, vagyis itt van dolgunk, itt kell annak lennünk, aminek a Teremtő szánt minket. Mert ezzel a kereszttel mi azt „a megfeszített Krisztust hirdetjük”, aki nekünk az „Isten ereje és Isten bölcsessége” – tette hozzá.

Legyen Istentől megáldott mindenkinek az élete, aki erre a keresztre hittel feltekint!

Fekete András hajdúszoboszlói parókus
fotók: ifj. Fekete András

Kapcsolat
Eseménynaptár

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

székhely: 1016 Budapest, Aladár u. 17. fszt. 4.

adószám: 19719548-1-41

e-mail: iroda[kukac]keesz.hu

tel.:/fax: (06 1) 328-0164

bankszámlaszám: 11100104-19719548-36000001

 

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat
 

powered by Reelweb  | designed by PetrusWorks