Kitüntették a KÉSZ társelnökét

Nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából állami elismerésben részesült a KÉSZ társelnöke.

 

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozta Galgóczy Gábornak, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége társelnökének, az egykori Országos Munka- és Üzemegészségügyi Intézet nyugalmazott igazgató főorvosának a keresztény egyetemes emberi értékek képviseletét, valamint a határokon átívelő keresztény kapcsolati háló megerősítését szolgáló munkája elismeréseként.

Az ünnepélyes díjátadóra sajnos már nem kerülhetett sor a koronavírus-járvány gyors terjedését akadályozó intézkedések miatt.

2020-03-15

***

Dr. Galgóczy Gábor orvos, a KÉSZ társelnöke

1941. november 20-án született Budapesten, olyan katolikus családban, ahol komolyan vették a keresztény nevelést. 1959-ben kitűnő eredménnyel érettségizett a budapesti Piarista Gimnáziumban, majd egy év fizikai munka után került a Szegedi Orvostudományi Egyetemre. Itt az egyetemi tanulmányokat követően summa cum laude eredménnyel doktorált 1966-ban.

Két évig a szegedi Élettani Intézetben dolgozott, majd 1968-tól az Országos Munka- és Üzemegészségügyi Intézetben volt kutató orvos, tudományos főmunkatárs, c. egyetemi docens, majd az intézet igazgatójaként ment nyugdíjba 2006-ban.

Tudományos fokozatot (a biológiai tudomány kandidátusa) 1984-ben érdemelt ki Hantos Zoltánnal közösen írt, A légzésmechanika testpletizmográfiás és kényszerrezgéses vizsgálati módszeréről című értekezésével. Az ebből a témából írt közleményüket (Galgóczy G., Hantos Z.: A légzésmechanika kényszerrezgéses vizsgálómódszerével szerzett klinikai tapasztalataink Pneomonol. Hung. 40:51–66, 1987) az orvosi folyóirat nívódíjjal tüntette ki. Nagy szerepe volt a munkahelyi egészségfejlesztés magyarországi népszerűsítésében és hazánk ezirányú nemzetközi tevékenységében. Három fejezetet írt a Munkaegészségtan című tankönyvbe (Medicina 2010). A Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaságtól Tóth Imre-emlékérmet kapott (2017).

A rendszerváltást követően kapcsolódott be aktívan a civil, értelmiségi közéletbe. Részt vett a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) kibontakoztatásában és a helyi csoportok alakulásának folyamatában. 1998-tól tizenöt éven át a józsefvárosi KÉSZ-csoportnak elnöke volt. Munkáját hihetetlen precizitás, stabilitás, rendszeresség, eltökéltség, magas színvonal jellemezte. A csoport rendezvényein a hazai értelmiség kiemelkedő személyiségei tartottak havi rendszerességgel előadásokat.

2002-ben a KÉSZ-küldöttgyűlés határozata alapján a KÉSZ országos elnökségénének tagja lett, 2007-ben megválasztották a szervezet elnökhelyettesének. 2017-től napjainkig társelnöki tisztséget tölt be Makláry Ákos görögkatolikus parókus mellett.

Az 1989-ben alakult KÉSZ országos evangelizációs szervezet, melyben az elnökség nemcsak a számos helyi csoport munkáját koordinálja, hanem hatékonyan segíti a határon kívüli társszervezetek (délvidéki, kárpátaljai, felvidéki, erdélyi) működését is. Galgóczy Gábornak elévülhetetlen érdeme a határon túli kapcsolatháló megerősítése, a Kárpát-medencei nemzetegyesítés megvalósítása a keresztény szervezetek együttműködése révén. Elnökhelyettesként és társelnökként is rendszeres vendége a határon túli társszervezetek rendezvényeinek, aktívan koordinálja az új partnerek felkutatását és a magyarországi pályázati forrásokból való támogatásukat.

A KÉSZ-ben végzett kiemelkedő tevékenysége mellett 2002 óta részt vesz a Százak Tanácsa munkájában, valamint megalakulása óta tagja a Piarista Öregdiák Szövetségnek. Családjával 1980-tól vesz részt a Budapest-Józsefváros Szent József Plébánia életében, a plébánia képviselő-testületének tagja volt 1999-től 2010-ig, valamint a képviselő-testület elnöke 2014 és 2016 között, 2016-tól tiszteletbeli elnök. Egyházközségi tevékenységéért az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye 2019-ben a Szent Adalbert-díj kisérem fokozatával tüntette ki.

Kapcsolat
Eseménynaptár

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

székhely: 1016 Budapest, Aladár u. 17. fszt. 4.

adószám: 19719548-1-41

e-mail: iroda[kukac]keesz.hu

tel.:/fax: (06 1) 328-0164

bankszámlaszám: 11100104-19719548-36000001

 

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat
 

powered by Reelweb  | designed by PetrusWorks