Szent László, a velünk élő lovagkirály

A 2017-es Szent László-évben sokan és sokféle módon emlékeztünk meg az egész Kárpát-medencében a lovagkirályról. A fenti címen megjelent kötet a KÉSZ és kolozsvári társszervezete, a KÉKK együttműködésének gyümölcse.

 

Kissé rendhagyó tanulmánykötetről van szó: a Szent László-emlékév keretében, 2017. június 10-én KÉSZ–KÉKK (Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, ill. Keresztény Értelmiségi Kör – Kolozsvár) találkozóra került sor Kolozsvárott, a Szent Mihály plébánián szervezett Szent László-nap keretében. Az anyaországi és a helybéli értelmiségi fórum minikonferenciával tisztelgett a lovagkirály alakja előtt. Oly módon tette ezt, hogy – az emlékév céljával összhangban – nemcsak a tudományos kutatás eredményeivel, hanem az Erdély védőszentjeként is tisztelt király életpéldája, kultuszának üzenete felhangosításával is igyekezett a hallgatóság figyelmét egyfelől Szent László alakjára, másfelől az ő kultusza nyomán kibontakozott kulturális értékekre irányítani. Ezt jelezte a konferencia címe is, szervezője, Gábor Csilla KÉKK-elnök szándéka szerint: Szent László: történet, kultusz, üzenet.

A kötetünk mégis ettől eltérő címet visel. Ennek egyik oka az, hogy nemcsak a meghívott előadók tanulmánnyá szerkesztett, továbbírt szövegeit tartalmazza, hanem olyan szakemberek írásait is, akik az erdélyi kultúrtörténetnek jó ismerői, elkötelezett kutatói. A másik ok pedig, hogy ezzel is kifejezzük: az emlékév lezárulása nem jelenti a Szent László-tisztelet lankadását, a személye és a személyével kapcsolatos irodalom, egyházi és világi kultúra, művészet iránti érdeklődésünk megszűnését. A velünk élő lovagkirály értékrendje – az emlékév elmúltával is – ott marad hétköznapjainkban.

Az ünnepi minikonferencia végén könyvbemutatóra is sor került: a Kárpát-medencei népénekgyűjteményt, a KÉSZ határon túli társszervezeteivel közös kiadványát ismerhették meg az érdeklődők. Ezt követően az ünnepi alkalom a Szent Mihály-templomban Makláry Ákos KÉSZ-elnök által celebrált szentmisével zárult, a gyulafehérvári Szent László-ereklye jelenlétében.

A kötet első része olyan szövegeket tartalmaz, melyek a konferencia és az emlékév aktualitásait hozzák közel az olvasóhoz, a második részében szerepelnek maguk a tanulmányok – az előadások szerkesztett, több esetben továbbgondolt változatai. Segítségükkel szinte végigkövethetjük a Szent László-kultusz mintegy 600 évét: a középkortól a 18. századig a történelem, a liturgia, az ének- és a prédikációirodalom kevésbé ismert szövegein keresztül. Az itt olvasható kutatási eredmények arról (is) beszélnek, hogy Szent László alakjával kapcsolatban még mindig kerülnek elő értékes, ismeretlen vagy csak kevéssé ismert szövegek, dallamok, vannak még kiaknázatlan források, még mindig tudunk újat mondani a történeti és szövegösszefüggésekről, miközben a jelenben egyre árnyaltabb portré rajzolódik ki a történeti László királyról, de arról a Szent Lászlóról is, akit szövegek, interpretációk is alakítottak.

A kiadvány megjelenését a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége kezdeményezésére a Bethlen Gábor Alap által meghirdetett pályázat keretében a Magyar Kormány támogatta.

Kiadó: VERBUM
Kiadás helye: Kolozsvár
Kiadás ideje: 2018
Oldalszám: 160

A KÖTET SZERZŐI:

Balla Lóránt a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Hungarológiai Tanulmányok Doktori Iskolájának végzettje, jelenleg magyar nyelv és irodalom szakos tanár (Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár)
Bodó Márta a Keresztény Szó folyóirat felelős szerkesztője
Domokos Zsófia a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Hungarológiai Tanulmányok Doktori Iskola hallgatója
Farmati Anna a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Intézetének adjunktusa
Gábor Csilla a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Intézetének egyetemi tanára
† Kovács Sándor a kolozsvári Szent Mihály-templom egykori plébánosa
Makláry Ákos a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöke, görögkatolikus parókus
Medgyesy S. Norbert a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történelemelméleti Tanszékének habilitált egyetemi docense
Nóda Mózes a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Karának docense
Szőcs Csaba a Verbum Keresztény Kulturális Egyesület igazgatója, római katolikus plébános

 

Kapcsolat
Eseménynaptár

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

székhely: 1016 Budapest, Aladár u. 17. fszt. 4.

adószám: 19719548-1-41

e-mail: iroda[kukac]keesz.hu

tel.:/fax: (06 1) 328-0164

bankszámlaszám: 11100104-19719548-36000001

 

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat
 

powered by Reelweb  | designed by PetrusWorks