A pártok válaszai a KÉSZ tíz kérdésére - Frissítve!

A Tíz kérdés tíz párthoz felhívásában a KÉSZ megszólította a 2018-as országgyűlési választási kampányban főszerepet játszó pártokat, hogy fejtsék ki álláspontjukat a kereszténység és a magyarság múltja, jelene és jövője szempontjából fontos kérdésekben.

 

Ezzel a kezdeményezéssel segíteni kívánja a választópolgárokat abban, hogy a pártok véleményét hiteles forrásból megismerve lelkiismeretes döntést hozzanak.

A megszólított pártok (betűrendben): Demokratikus Koalíció, Együtt – a Korszakváltók Pártja, Fidesz – Magyar Polgári Szövetség, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Kereszténydemokrata Néppárt, Lehet Más a Politika, Magyar Liberális Párt, Magyar Szocialista Párt, Momentum Mozgalom, Párbeszéd Magyarországért Párt

A KÉSZ ígéretéhez híven a válaszokat változtatás és kommentár nélkül közzéteszi.

A cikk kiegészült a Momentum Mozgalomtól érkezett válaszokkal, mely technikai hiba miatt nem került feldolgozásra a többi párttól érkezett szövegekkel együtt.

A Kereszténydemokrata Néppárt válaszai a kormánypártok nevében:

1. Mi pártja álláspontja azzal kapcsolatban, hogy hazánk Alaptörvénye leszögezi a kereszténység nemzetmegtartó erejét?

A KDNP frakciója aktív részese volt hazánk új Alaptörvénye megalkotásának, amely szimbolikusan a magyar Himnusz első szavaival kezdődik: „Isten, áldd meg a magyart!”. A KDNP, mint világnézeti párt számára a kereszténység nemzetmegtartó ereje magától értetődő és megkérdőjelezhetetlen. Örömmel tölt el minket, hogy hazánk Alaptörvénye Isten nevével kezdődik, és így kifejezésre jut benne a kereszténység nemzetmegtartó ereje.

2. Pártja fontosnak és szükségesnek tartja-e a kereszténység védelmét? Amennyiben igen, milyen bel- és külpolitikai eszközöket kíván alkalmazni ennek érdekében?

A KDNP kiemelten fontosnak tartja a kereszténység védelmét. Számtalan kezdeményezésünk volt az egyházi közösségek megerősítése érdekében, hiszen az egyházak szolgálata az egész nemzet javára válik, a határon túl és a diaszpórában élő magyarok nemzeti identitásának megőrzésében és továbbadásában is pótolhatatlan a szerepük. Ezért a megkezdett egyházpolitikát folytatni kívánjuk. Magyarország az első állam a világon, amely külön kormányzati egységet hozott létre az üldözött keresztények megsegítése érdekében. Szerintünk álságos és veszélyes az a politika, amikor egy párt magát nemzetinek és kereszténynek vallja, de közben a vezetője az iszlámot élteti.

3. Pártja a szegények támogatása és felemelése érdekében alkalmazható eszközök közül melyik ötöt tartja a legfontosabbnak?

A KDNP szerint a szegénységből a tanulás, a munka, a családok támogatása, az adócsökkentések és a nehéz helyzetben élőknek juttatott támogatások jelentik a kivezető utat. Segély helyett munka, folyamatos béremelés, jelentős adó- és alapvető élelmiszer ÁFA-csökkentés, rezsicsökkentés, ingyenes gyermekétkeztetés és tankönyvellátás, megerősített gyermekvédelmi rendszer, több gyerekház, több tanoda, több kollégiumi férőhely a rászoruló gyermekek fejlesztése, felzárkózása érdekében. A gazdaság teljesítménye alapján a KDNP a jövőben is kezdeményezni és támogatni kíván hasonló intézkedéseket.

4. Milyen szerepet szánnak az egyházaknak az oktatásban és a szociális ellátásban? Meg kívánja-e pártja változtatni az egyházak által fenntartott oktatási és szociális intézmények finanszírozását?

A KDNP támogatja, hogy az egyházak minél nagyobb mértékben vegyenek részt a közfeladat-ellátásban, mert meggyőződésünk és tapasztalataink szerint az egyházi iskolákban, szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi intézményekben a kiváló szakmai munka mellett jelentős szellemi és lelki többletet nyújtanak. Nem kívánjuk megváltoztatni az egyházi fenntartású intézmények finanszírozását, mivel az kiegyensúlyozott és az állami iskolákkal azonos feltételeket biztosít. A KDNP határozottan visszautasít minden egyházellenes, hangulatkeltő és valótlan politikai megnyilvánulást.

5. A népességfogyás csökkentése és megállítása érdekében pártja milyen eszközökkel kíván élni?

Míg más európai országok a migrációval akarják megállítani a népességfogyást, a KDNP a sikeres családpolitikában hisz. Ha minden vágyott gyermek megszületne hazánkban, az megoldaná az ország demográfiai problémáit. A jövőben is mindent megteszünk a fiatalok családalapításának segítése érdekében a családi otthonteremtéstől a bölcsődefejlesztéseken át a fiatal házasok adókedvezményéig. Fontos célunk az abortuszok számának további csökkentése az élet védelméről szóló felvilágosítás segítésével. A KDNP azt szeretné, ha minden tervezett és megfogant gyermek megszülethetne.

6. Pártja milyen intézkedéseket tart szükségesnek, hogy csökkenjen a nők kiszolgáltatottsága, beleértve a jövedelmi és költségvetési egyenlőtlenséget, illetve a nők és gyermekek elleni erőszakot?

A KDNP fontosnak tartja a család és a munkavállalás jobb összhangjának megteremtését, a gyerekneveléssel töltött évek elismerését. Ezért javasoltuk pl. a GYED Extra bevezetését. Folytatni kell a megkezdett társadalompolitikát, a nők családban betöltött szerepének jobb megbecsülése érdekében pedig a szemléletformálást. A KDNP aktív szerepet vállalt a büntető törvénykönyv szigorításában, amely kiemelten védi a nőket és a gyerekeket, így nálunk van érvényben Európa egyik legszigorúbb szabályozása. Mivel a nőket ért erőszak, zaklatások jelentős részét bevándorlók követték el Európa számos országában, ezért migrációellenes politikánk a nőket is védi.

7. Mi pártja álláspontja az azonos nemű emberek párakapcsolatának jogi szabályozásáról, különös tekintettel a gyermekek örökbefogadására?

A KDNP senkit sem akar diszkriminálni, de ragaszkodik a házasság és a család védelméhez. Alaptörvényünk és meggyőződésünk szerint a házasság egy férfi és egy nő életszövetsége, ezért nem tudjuk támogatni két azonos nemű ember házasságkötését. Szintén nem tudjuk támogatni, hogy azonos nemű párok gyereket fogadhassanak örökbe, mert ez ellentétes a természeti törvénnyel és a gyerekek egészséges lelki fejlődéshez való jogával. Véleményünk szerint az azonos nemű párok helyzete jelenleg jogilag rendezett és kielégítő. A gendersemlegesség zavaros, a természeti törvényt felborító és a társadalmat szétziláló törekvése a KDNP számára elfogadhatatlan.

8. Pártja mit tenne az emberközpontú egészségügy megvalósítása, különösen a hálapénz visszaszorítása érdekében?

A KDNP szerint folytatni kell a kórházfejlesztéseket és az egészségügyi béremeléseket. 2010 után a legnagyobb fejlesztés történt az egészségügyben a rendszerváltás óta: több mint 500 milliárd Ft értékben épültek és újultak meg kórházak, rendelők az egész országban. Támogatjuk a következő 10 évre tervezett további 700 milliárdos kórházfejlesztési tervet, különösen Budapesten és Pest megyében. Fontos célkitűzés a hálapénz eltörlése, melyhez a betegek, az orvosok és az egészségügyi dolgozók következetes együttműködése szükséges.

9. Pártja milyen intézkedésekkel kívánja visszaszorítani a korrupciót?

A KDNP szerint az a jó ország, ahol egyáltalán nincs korrupció. A kormány zéró toleranciát hirdetett a korrupció ellen, a KDNP aktív részvételével létrejött Európa egyik legszigorúbb közbeszerzési és versenyjogi szabályozása, számos lépést tettünk a gazdaság kifehérítése érdekében (pl. online pénztárgépek). Többé nem fordulhat elő a 4-es metró beruházásához hasonló ügy, amely minden idők legnagyobb korrupciós botránya lett a baloldali kormányok vezetése alatt. Erősíteni kell a korrupcióellenességet, hogy jogtalan előnyökért senki ne adjon, vagy fogadjon el pénzt vagy ajándékot. Aki korrupcióról tud, tegyen feljelentést, a bíróságok pedig szigorú ítéletet hozzanak.

10. Mi pártja álláspontja a kettős állampolgársággal kapcsolatban? Meg kívánják-e változtatni annak hatályos jogi szabályozását?

A KDNP az Alaptörvény szellemében dolgozta ki a kormány nemzetpolitikáját, amely sokrétű segítséget ad az igazságtalanul elszakított területeken és a világ bármely részén élő magyarok identitásának megőrzéséhez, magyar közösségeink fennmaradásához, megerősítéséhez. Több mint 1 millió külhoni magyar vette fel az állampolgárságot. A KDNP szerint nincs szükség a hatályos szabályozás megváltoztatására. Az elmúlt években megismert nemzetpolitikát a jövőben is következetesen képviseljük, hiszen szerintünk nem lehet egészséges nemzeti politikát folytatni azzal a magyart a magyarral szembeállító gyűlöletkeltéssel, ami a baloldalt jellemzi.

***

A Demokratikus Koalíció indoklása a kérdések tételes megválaszolásának visszautasítására:

„Nem fogadjuk el, hogy Önöknek joga lenne meghatározni, hogy melyek a magyarság vagy akár a kereszténység múltja, jelene és jövője szempontjából meghatározó kérdések. A Demokratikus Koalíció politikája és programja nyilvános, arról a választópolgárok tájékozódhatnak, és meghozhatják döntésüket az Önök közreműködése nélkül is. Ezért az Önök kezdeményezésében nem kívánunk részt venni.”

***

Jobbik Magyarországért Mozgalom válaszai:

1. Mi pártja álláspontja azzal kapcsolatban, hogy hazánk Alaptörvénye leszögezi a kereszténység nemzetmegtartó szerepét?

Ezt a gondolatot fontosnak és szükségesnek tartjuk, tartalmával egyetértünk. Ugyanakkor sajnáljuk, hogy a kereszténység fontosságának deklarálása az Alaptörvényben csak a preambulumban kapott helyet, konkrét kötelezettségeket és jogokat nem állapít meg, így annak semmilyen jogi következménye nincs.

2. Pártja fontosnak és szükségesnek tartja-e a kereszténység védelmét? Amennyiben igen, milyen bel- és külpolitikai eszközöket kíván alkalmazni ennek érdekében?

A kereszténység védelme számunkra nem „politikai termék”, hanem naponta követendő politikai gyakorlat, politikai cselekvés. Lényege nem pusztán egy-egy konkrét javaslatban áll, hanem az élet minden területére kiterjedő jogszabályalkotásra és a végrehajtó hatalom gyakorlására is vonatkozik, hogy azokban visszatükröződjön a keresztényi szemlélet, értékrend. Ezért is tartjuk álságosnak és képmutatónak azt a mai gyakorlatot, amely a kereszténység védelmére hivatkozva, a kereszténység értékeivel össze nem egyeztethető gyűlöletkeltés folyik hazánkban. Meg kívánjuk őrizni hazánk keresztény gyökereit és vallási és etnikai összetételét, de tartózkodunk attól, hogy mindezt a keresztény értékrenddel ellentétes módon tegyük.

3. Pártja a szegények támogatása és felemelése érdekében alkalmazható eszközök közül melyik ötöt tartja a legfontosabbnak?

Az adó- és nyugdíjrendszer átalakítása, differenciálása nem várhat az álláspontunk szerint. Minél kisebb valaki jövedelme, annál kisebb adósávba kell esnie, ezért több sávos adókulcsot hozunk létre, ahogy a kisnyugdíjasok esetében a nyugdíjemelés mértékének nagyobbnak kell lennie, mint a magas nyugdíjban részesülőké. A sikeres társadalmi felzárkóztatáshoz minőségi oktatást kell biztosítani a kistelepüléseken is. Ugyanez vonatkozik az egészségügyre és a lakáskörülményekre. A bérek felzárkóztatásáért tűztük ki célul a bérunió elérését.

4. Milyen szerepet szánnak az egyházaknak az oktatásban és a szociális ellátásban? Meg kívánja-e pártja változtatni az egyházak által fenntartott oktatási és szociális intézmények finanszírozását?

Elismerve az egyházaknak a társadalmi jóért, igazságosságért végzett munkájukat, tovább támogatnánk őket ezen tevékenységükben. Tekintettel arra, hogy komoly feladatot vesznek át az államtól mind az oktatás, az egészségügy és a szociális szférában, ezt megfelelő anyagi hozzájárulással kívánjuk tovább segíteni. Mi az egyházak állami támogatásában nem hűbéri kegyet vagy feudális viszonyokat látunk, hanem az állami feladatok átvállalásáért és az érintett intézmények működtetéséhez nyújtott finanszírozást.

5. A népességfogyás csökkentése és megállítása érdekében pártja milyen eszközökkel kíván élni?

Meggyőződésünk szerint a népességfogyás egy olyan komplex probléma, amit nem lehet egy-egy terület átalakításával megállítani, hanem rendszerszinten kell kezelni. A nők számára a gyermeknevelés ideje alatt szeretnénk biztosítani a rugalmas munkaidőt, az otthonról történő távmunka lehetőségét. Kiemelten kívánjuk támogatni a gyermekvállalókat (pl. a gyermekneveléshez szükséges termékek áfáját 5%-ra csökkentenénk, CSOK megtartása és kiterjesztése mellett állami bérlakásépítési programot indítanánk), prevenciós kampányt kezdenénk már a középiskolákban az abortusz megelőzése ellen. Olyan anyagi viszonyrendszert kívánunk létrehozni, amelyben a gyermekek vállalása nem egzisztenciális bizonytalanságot eredményez, hanem egy életre szóló befektetést.

6. Pártja milyen intézkedéseket tart szükségesnek, hogy csökkenjen a nők kiszolgáltatottsága, beleértve a jövedelmi és költségvetési egyenlőtlenséget, illetve a nők és gyermekek elleni erőszakot?

A nők kiszolgáltatottságát jogszabályi védelemmel kell csökkenteni és megszüntetni, valamint az azonos munkáért járó azonos béreket is törvényi eszközökkel szükséges garantálni. A családon belüli erőszakkal szemben zéró toleranciát fogunk hirdetni, ahogy az elmúlt évek során már számtalanszor szorgalmaztuk és különböző parlamenti indítványok formájában próbáltuk azt elérni.

7. Mi pártja álláspontja az azonos nemű emberek párkapcsolatának jogi szabályozásáról, különös tekintettel a gyermekek örökbefogadására?

Az azonos nemű párok házasságát nem támogatjuk, és elutasítjuk az azonos nemű párok számára a gyermekek örökbefogadását is. Álláspontunk szerint egy gyermek számára egy anya és egy apa ugyanolyan fontos, amely szerepeket nem tud betölteni egy ellentétes nemű ember. Álláspontunk szerint a házasság egy nő és egy férfi életközössége. Noha tudjuk, hogy minden társadalom – így a magyar is – tele van az ideális családmodelltől eltérő ún. csonka családokkal és sajnálatos élethelyzetekkel, de ezen problémákra nem megfelelő válasz az azonos nemű párok házassága és számukra a gyermekek örökbefogadásának lehetősége.

8. Pártja mit tenne az emberközpontú egészségügy megvalósítása, különösen a hálapénz visszaszorítása érdekében?

A hálapénz intézményét törvényi eszközökkel kívánjuk szankcionálni, felszámolni. Az egészségügy súlyos forráshiányokkal küzd, amelyet csak a központi költségvetésből lehetséges a megfelelő módon finanszírozni. Életmentő kórházakat, a várólisták csökkentését és mindenki számára elérhető, minőségi háziorvosi szolgáltatást kívánunk biztosítani. Ehhez nélkülözhetetlen az egészségügyi dolgozók jelentős béremelése, hogy megakadályozzuk az orvosok és szakápolók külföldre vándorlását. A béruniós kezdeményezésünk erről is szól.

9. Pártja milyen intézkedésekkel kívánja visszaszorítani a korrupciót?

A korrupcióval szemben valóban zéró toleranciát hirdetünk. Felállítjuk a korrupcióellenes ügyészséget, megteremtjük annak jogi feltételeit, hogy a politikusokat dupla büntetéssel lehessen szankcionálni, eltöröljük a mentelmi jogot.

10. Mi pártja álláspontja a kettős állampolgársággal kapcsolatban? Meg kívánják-e változtatni annak hatályos jogi szabályozását?

Nem kívánunk változtatni a kettős állampolgárság vonatkozó jogszabályain.

***

Ikotity István, a Lehet Más a Politika országgyűlési képviselőjétől érkezett válaszok:

1. Mi pártja álláspontja azzal kapcsolatban, hogy hazánk Alaptörvénye leszögezi a kereszténység nemzetmegtartó szerepét?

A kereszténység kulturális örökségünk, nemzeti identitásunk meghatározó része is. Ezt nem az Alaptörvény dönti el, hanem a történelem, és ezt mi tiszteletben tartjuk. Ugyanakkor mint minden államban, nagy figyelmet kell fordítani a világos határokra, ne fonódjon össze az állam az egyházzal.

2. Pártja fontosnak és szükségesnek tartja-e a kereszténység védelmét? Amennyiben igen, milyen bel- és külpolitikai eszközöket kíván alkalmazni ennek érdekében?

A kereszténység szellemisége tiltja, hogy az államhatalom kényszerítő eszközeivel „védjünk” egy világnézetet, vagy az állampolgárok lelkiismereti szabadságát korlátozzuk. Országunk és kontinensünk keresztény kulturális örökségének védelmét ugyanakkor törvényes kötelességünknek tekintjük, ezért az Európai Unióban is fel kívánunk lépni azokkal szemben, akik ezt a hagyományt megtagadják. A közel-keleti keresztényüldözések ellen mi emeltük fel először a hangunkat a Magyar Országgyűlésben 2014-ben. A külpolitikai eszközök tekintetében komoly lehetőségeket látunk hazánk számára. Nagyon fontosnak tartjuk a párbeszédet, melyet az EU alapdokumentumai is hangsúlyoznak, azonban tettekre nem váltanak. A Lisszaboni szerződés 6c cikk 3. bekezdése szerint "Elismerve identitásukat és különleges hozzájárulásukat, az Unió nyílt, átlátható és rendszeres párbeszédet tart fenn ezekkel az egyházakkal és szervezetekkel.". Ez azonban nem valósult meg eddig. Nincs rá szervezeti háttér. Magyarország ebben úttörő szerepet tölthetne be.

3. Pártja a szegények támogatása és felemelése érdekében alkalmazható eszközök közül melyik ötöt tartja a legfontosabbnak?

Oktatás-, nevelés-, képességfejlesztés, megélhetést adó munkahelyek teremtését célzó gazdaságpolitika, a szélsőséges társadalmi egyenlőtlenségeket csökkentő adó- és bérpolitika, széles rétegek lakhatási gondjaira fókuszáló lakáspolitika, a leszakadó térségek célzott felzárkóztatása.

4. Milyen szerepet szánnak az egyházaknak az oktatásban és a szociális ellátásban? Meg kívánja-e pártja változtatni az egyházak által fenntartott oktatási és szociális intézmények finanszírozását?

A közoktatás állami feladat. Ahol az egyházak ebből részt vállalnak, ugyanazoknak a követelményeknek kell megfelelniük, és az állami intézményekkel azonos feltételeket kell biztosítani intézményeik működéséhez. Maguknak az egyházaknak a finanszírozását viszont teljesen új alapokra kívánjuk helyezni. Meggyőződésünk, hogy csak akkor tudnak az egyházak valóban szabadon működni, ha nem a mindenkori éves költségvetést meghatározó politikai alkuk kereteiben biztosítják az egyházak gazdasági hátterét. Ezen felül az LMP biztosítaná a világnézetileg semleges oktatás hozzáférhetőségét is minden településen.

5. A népességfogyás csökkentése és megállítása érdekében pártja milyen eszközökkel kíván élni?

A közvetlen befolyásolás eszközei nem célravezetőek. A kormánynak a családok döntéseihez kell támogatást nyújtania, a kívánt gyermekek megszületését kell segítenie. A háromgyerekesekre célzott családpolitika nem vesz tudomást arról, hogy már az első és második gyermek felnevelése is súlyos anyagi terhet jelent, amit a jelenlegi családtámogatási rendszer alig kompenzál. Ezért nagyon fontos lenne már az első gyermek vállalását nagyobb mértékben támogatni, mi ezt az egygyermekeseknek járó családi adókedvezmény megduplázásával képzeljük el. Emellett növelnénk a minden családot elérő családi pótlék tíz éve változatlan összegét: az alapösszeget 30 százalékkal, az egyszülős családok esetén 45 százalékkal. Azt is figyelembe vennénk, hogy a gyermeknevelés költségei nem szűnnek meg a gyermek 18 éves korában, ezért a felsőoktatásban továbbtanulókra is kiterjesztenénk a családtámogatásokat 24 éves korig. A családtámogatási rendszer azonban nem tud csodákat tenni akkor, ha a bérekből továbbra sem lehet megélni és nincs egy széles rétegeket elérő otthonteremtési program. Ezért fontos az általános béremelés az adórendszer igazságossá tételével és egy nagyszabású állami bérlakásprogram. /Katica/

6. Pártja milyen intézkedéseket tart szükségesnek, hogy csökkenjen a nők kiszolgáltatottsága, beleértve a jövedelmi és költségvetési egyenlőtlenséget, illetve a nők és gyermekek elleni erőszakot?

Általános szemléletformálásra, munkáltatói érzékenyítésre mindenképp szükség van, mert nagyon sok múlik a munkaadó hozzáállásán. A közszféra példamutatását is fontosnak tartjuk: az állam mint munkáltató könnyítse meg a kisgyermekes nők munkába való visszatérését: pl. vizsgálja meg a rugalmas munkavégzési lehetőségek alkalmazhatóságát az egyes munkakörökben, biztosítsa a gyermekgondozási szabadságon levőkkel való folyamatos kapcsolattartást és a munkahelyi gyermekfelügyelet lehetőségét. A bérek terén is lépéseket kell tenni, hogy csökkenjen a bérszakadék. Az egyenlő munkáért egyenlő bért kell fizetni, ehhez átlátható és ellenőrizhető bérezési gyakorlatra van szükség minden munkahelyen. A nők és gyermekek elleni erőszak elleni fellépést erősíteni kell, mert a büntetőjogi szigorítás önmagában nem elég. Meg kell erősíteni a gyermekvédelmi jelzőrendszert, iskolai prevenciós programokat indítani, az áldozatokkal foglalkozó szakembereket képezni, krízisférőhelyeket bővíteni.

7. Mi pártja álláspontja az azonos nemű emberek párkapcsolatának jogi szabályozásáról, különös tekintettel a gyermekek örökbefogadására?

Meggyőződésünk, hogy nemi identitásra és szexuális orientációra tekintet nélkül minden magyar állampolgár a nemzet teljes jogú tagja. Nem gördítünk akadályokat az azonos nemű emberek párkapcsolatának jogszerű keretek közé terelése ellen, de jelenleg a regisztrált élettársi kapcsolatot erre elegendőnek tartjuk. Nem zárkózunk el a bejegyzett élettárs örökbe fogadhassa partnere gyermekét, de ezen örökbefogadás gyakorlati megvalósítására nincs rövidtávú szándékunk.

8. Pártja mit tenne az emberközpontú egészségügy megvalósítása, különösen a hálapénz visszaszorítása érdekében?

Egyik legelső intézkedésünk az egészségügyi ellátás és finanszírozás rendszerének átfogó megújítása lesz, mert a halogatás olyan emberek ezreinek a halálát okozza minden évben, akiknek betegsége a megfelelő körülmények mellett kezelhető volna. Célunk a valóban egységes és mindenki számára elérhető alapvető ellátás biztosítása. A kapacitások ésszerűbb kihasználásával javítjuk az ellátórendszer eredményességét. Méltányos és átlátható finanszírozási viszonyokat teremtünk. Gondoskodunk az egészségügyben dolgozók egzisztenciális biztonságáról s a hivatásuk gyakorlásához nélkülözhetetlen, jobb munkafeltételekről.

9. Pártja milyen intézkedésekkel kívánja visszaszorítani a korrupciót?

Kormányra kerülésünk esetén az LMP azonnal feloldja a közérdekű adatok titkosítását (például stratégiai megállapodások, tao-rendszer támogatásai), mert a korrupciós kockázatok csökkentésének az egyik alapfeltétele a közpénzek kezelésének az átláthatóvá tétele. Az állami ellenőrző szervek tevékenységét erősítenénk, és biztosítanánk a politikától való teljes függetlenségüket. Ha ezt az alapfeltételt megteremtettük, az általunk felállított korrupcióellenes ügyészség segítségével feltárjuk az elmúlt évtizedek korrupciógyanús ügyeit, és megtesszük a szükséges jogi lépéseket.

10. Mi pártja álláspontja a kettős állampolgársággal kapcsolatban? Meg kívánják-e változtatni annak hatályos jogi szabályozását?

Nem.

***

A Momentum Mozgalom válaszai:

1. Mi pártja álláspontja azzal kapcsolatban, hogy hazánk Alaptörvénye leszögezi a kereszténység nemzetmegtartó szerepét?

A Momentum számára fontosak mindazok az értékek, amelyeket a kereszténység adott hazánknak. Ugyanakkor, az Alaptörvény szavaival élve ,,Becsüljük országunk különböző vallási hagyományait." Mi úgy véljük, hogy nem a származásunk vagy a vallásunk tesz minket magyarrá, hanem közös tapasztalataink és közös hitünk hazánk jövőjében.

2. Pártja fontosnak és szükségesnek tartja-e a kereszténység védelmét? Amennyiben igen, milyen bel- és külpolitikai eszközöket kíván alkalmazni ennek érdekében?

A keresztény közösségeket és egyházakat több különböző eszközzel is támogatnánk (https://program.momentum.hu/sokszinu-orszag#allam-es-egyhazak), amelyek közül most csak hármat emelünk itt ki:

3. Pártja a szegények támogatása és felemelése érdekében alkalmazható eszközök közül melyik ötöt tartja a legfontosabbnak?

4. Milyen szerepet szánnak az egyházaknak az oktatásban és a szociális ellátásban? Meg kívánja-e pártja változtatni az egyházak által fenntartott oktatási és szociális intézmények finanszírozását?

A magyarországi egyházaknak fontos szerepe van a magyar oktatásban, egészségügyben és szociális ellátásban. A Momentum továbbra is partnerként tekint az egyházakra ezeken a területeken. Ezért fontosnak tartjuk, hogy az egyházi és a magán intézmények azonos támogatást kapjanak az állami intézményekkel, ne legyen hátrányosan megkülönböztetve.

5. A népességfogyás csökkentése és megállítása érdekében pártja milyen eszközökkel kíván élni?

A Momentum programjában kiemelt értékként jelennek meg a magyar családok (https://program.momentum.hu/csaladbarat-orszag). Olyan konkrét eszközökkel támogatjuk több gyerek születését mint:

6. Pártja milyen intézkedéseket tart szükségesnek, hogy csökkenjen a nők kiszolgáltatottsága, beleértve a jövedelmi és költségvetési egyenlőtlenséget, illetve a nők és gyermekek elleni erőszakot?

A Momentum részletes javaslatcsomagot (https://momentum.hu/nok-momentuma/) mutatott be a nők helyzetének javítására.

7. Mi pártja álláspontja az azonos nemű emberek párkapcsolatának jogi szabályozásáról, különös tekintettel a gyermekek örökbefogadására?

 Momentum kinyitná a házasság intézményét az azonos nemű párok felé is. Számunkra minden házasság és család egyformán értékes.

8. Pártja mit tenne az emberközpontú egészségügy megvalósítása, különösen a hálapénz visszaszorítása érdekében?

Egészségügyi programunk egyik részének címe "A gyógyulás középpontjában a betegek": https://program.momentum.hu/egeszseges-orszag#a-gyogyulas-kozeppontjaban-a-betegek.

9. Pártja milyen intézkedésekkel kívánja visszaszorítani a korrupciót?

A korrupció, a csalások és a kivételezés visszaszorítására tett javaslatainkat több helyen is megtalálják programunkban (https://program.momentum.hu/fejlodo-orszag#tisztesseges-verseny-kivetelezes-korrupcio-es-csalas-nelkul, https://program.momentum.hu/szabad-orszag#antikorrupcio).

10. Mi pártja álláspontja a kettős állampolgársággal kapcsolatban? Meg kívánják-e változtatni annak hatályos jogi szabályozását?

A Momentum programja a Nemzet határok nélkül című részben foglalkozik részletesebben a határon túli magyarok támogatásával (https://program.momentum.hu/osszetarto-nemzet#nemzet-hatarok-nelkul). Nem csak megőrizzük a kettős állampolgárság intézményét, de küzdeni fogunk azért, hogy a Szlovákiában és Ukrajnában élő magyarokat ne sújtsák retorzióval, ha élnek a kettős állampolgárság lehetőségével. Emellett pedig a külhoni magyarok számára külön választókörzeteket hozunk létre, így a listás szavazat mellett egyéni szavazathoz juttatjuk a határon túli magyarokat.

Kapcsolat
Eseménynaptár

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

székhely: 1016 Budapest, Aladár u. 17. fszt. 4.

adószám: 19719548-1-41

e-mail: iroda[kukac]keesz.hu

tel.:/fax: (06 1) 328-0164

bankszámlaszám: 11100104-19719548-36000001

 

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat
 

powered by Reelweb  | designed by PetrusWorks